Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laparoskopi Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Undersøgelse af og/eller behandling af livmoderen, æggestokkene og æggelederne ved en kikkertoperation. Ved fjernelse af livmoder – se relation ” Hysterektomi - benign – Sygeplejeinstruks (G)”

Endometriose – se relation

Adnextorsion – se relation

Ektopisk graviditet inkl. PUL – se relation

Ovariecyster – se relation

Sterilitas feminae causa tubaria – se relation

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer laparoskopi og dennes baggrund. Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Overføre patientoplysninger fra selvdeklaration i Onbase til EPJ.

Udfyld eller tjek at følgende er udfyldt:

  • Sygeplejeanamnese

  • Værdier: BT/P, højde og vægt

  • MRSA-, CPO og KRAM –screening

  • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjek at der er foretaget anæstesitilsyn, herunder tjek:

  • Om der her er ordineret blodprøver, i så fald bestille prøven

  • Hvis patienten har diabetes, tjekke om der er ordineret GIK-drop – skrives på Cetrea. Se om GIK-drop profil er taget maks 3 dage før operation, så svarene er klar på operationsdag

 • Obs om der er behov for tromboseprofylakse - se relation ” Thromboseprofylakse”

 

Til Top

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • I Bookingmodul meldes patienten mødt og senere klar til operation

 • Modtage patient, sætte armbånd på, høre om der er opstået spørgsmål til indgrebet eller om der er ændringer i tilstand eller medicin. Vises på stue.

 • Spørge om patienten har fået udleveret informationsmateriale ” Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation” - se referencer. Hvis ikke udleveres denne.

 • Give og kvittere for evt. ordineret præmedicin

 • Navle renses med sæbe og vand

 • Evt. støttestrømper udleveres

 • Anlægge venflon og opsætte Ringer-Acetat-drop, hvis faste mere end 6 timer

 • Spørgeskema til udskrivelse og udskrivningsinformation udleveres

 

Til top

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og almen befindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Vaginal blødning og forbindinger observeres umiddelbart efter ankomst til afdelingen

 • Venflon proppes

 • Patienten mobiliseres umiddelbart efter retur fra Opvågning

 • Tilbyde mad og drikke umiddelbart efter retur fra Opvågning

 • Smerter og kvalme vurderes vha NRS, der kan gives smerte-/kvalmestillende pn. Effekt vurderes.

 • Vandladning max 4 timer efter KAD er seponeret

 • Venflon seponeres inden udskrivelsen

 • Evt fragmin – se relation ”Thromboseprofylakse”

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

 • Udskrivningsarket ”Efter kikkertoperation” gennemgåes med pt.

 • Patienten udskrives ved læge eller sygeplejerske ifl jr notat

 • Vejlede kvinden i at fjerne forbinding efter 24 timer

 • Aftale fjernelse af suturer hos egen læge om 8 dage

 • Sygemelding i 1-2 uger

 • Personlig hygiejne – minus hav bad, karbad, svømmehal før sårene er helet

 • Samliv må genoptages når lyst

 • Bilkørsel efter 1 døgn

 • Hvis patienten har endometriose, udlevere pjece om endometriose ” Behandling af endometriose” – se referencer, samt informere om Endometrioseforeningen.

 • Hvis operation for extrauterin graviditet – evt HCG målinger

 • Hvis operation for BSO (Bilateral Salpingo Oophorectomi) tage stilling til opstart med Vagifem / hormonbehandling

 • Ved fertilitetsundersøgelse sikre, at patienten har en aftale med fertilitetsklinikken

 

Til top

 

Formål

At sikre ensrettet og kvalitetssikret pleje. Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Pjece:

”Kikkertundersøgelse af livmoder, æggestokke og æggeleder” – ID nr: KBUA01-127

Endometriose: ”Behandling for ufrivillig barnløshed” – ID nr: KBUA01-403

Endometriose: ”Behandling af endometriose” – ID nr: KBUA01-172

 

Udskrivningsinformation:

Efter kikkertoperation” - ID nr: 80010860TA01