Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laparoskopi Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Undersøgelse af og/eller behandling af livmoderen, æggestokkene og æggelederne ved en kikkertoperation. Ved fjernelse af livmoder – se relation ” Hysterektomi- benign – Sygeplejestandard (G)”

Endometriose – se relation

Adnextorsion – se relation

Extrauterin graviditet – se relation

Sterilitas feminae causa tubaria – se relation

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer laparoskopi og dennes baggrund. Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i CCS

 • Sygeplejeanamnese

 • Værdier BT, p, Højde og vægt

 • MRSA-, CPO- og KRAM –screening

 • Patientens og pårørendes telefonnummer skrives i CCS

 • Tjekke, at der er foretaget anæstesitilsyn

 • Tjekke på præbooking-skema om der er behov for blodtype, i så fald bestilles prøven

 • Hvis patienten har diabetes, tjekke at GIK-drop profil er taget maks 3 dage før operationen, så svarene er klar på operationsdagen.

 • Obs om der er behov for tromboseprofylakse - se relation ” Thromboseprofylakse”

 

Til Top

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • I Bookplan kvitteres for at pt er mødt samt senere klar til operation

 • Identificere pt med navn og CPR

 • Hvis patienten har diabetes, blande og opsætte GIK-drop – se relation ”GIK-drop”

 • Gøre patienten klar til operation efter præoperative retningslinjer – se relation

 • Navle renses

 • Evt. støttestrømper – se relation ” Thromboseprofylakse”

 • Præmedicin gives efter ordination og kvitteres i Clinical

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 

Til top

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og almen befindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Vaginal blødning og forbindinger observeres umiddelbart efter ankomst til afdelingen

 • Venflon proppes

 • Patienten mobiliseres

 • Tilbyde mad og drikke

 • Ved behov for p.n. smertestillende: VAS – score før + ½ time efter indgift

 • Vandladning max 4 timer efter KAD er seponeret

 • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelsen

 • Evt fragmin – se relation ”Thromboseprofylakse”

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

 • Udskrivningsarket ”Efter kikkertoperation” gennemgåes med pt.

 • Patienten udskrives ved læge eller sygeplejerske ifl jr notat

 • Vejlede kvinden i at fjerne forbinding efter 24 timer

 • Aftale fjernelse af suturer hos egen læge om 8 dage

 • Sygemelding i 1-2 uger

 • Personlig hygiejne – minus hav bad, karbad, svømmehal før sårene er helet

 • Samliv må genoptages når lyst

 • Bilkørsel efter 1 døgn

 • Hvis patienten har endometriose, udlevere pjece om endometriose ” Behandling af endometriose” – se referencer, samt informere om Endometrioseforeningen.

 • Hvis operation for extrauterin graviditet – evt HCG målinger

 • Hvis operation for BSO (Bilateral Salpingo Oophorectomi) tage stilling til opstart med Vagifem / hormonbehandling

 • Ved fertilitetsundersøgelse sikre, at patienten har en aftale med fertilitetsklinikken

 

Til top

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Pjece:

”Kikkertundersøgelse af livmoder, æggestokke og æggeleder” – ID nr i Pdf-center: KBUA01-127

Endometriose: ”Behandling for ufrivillig barnløshed” – ID nr i Pdf-center: KBUA01-403

Endometriose: ”Behandling af endometriose” – ID nr i Pdf-center: KBUA01-172

 

Udskrivningsinformation:

Efter kikkertoperation” - ID nr i Pdf-center: 80010860TA01