Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indigokarmin injektionsvæske til visualisering af ureterostierne

 

Beskrivelse

Indigocarmin er et farvestof, der generelt betragtes som et sikker og biologisk passivt stof, hvor bivirkninger til IV

injektion kun ses uhyre sjældent.(1).

 

Synonymer: E-132, som anvendes i fødevarer (United States, EU).

 

Farmakodynamik

Indigocarmin er alfa-adrenoreceptor stimulerende (serotonin lignende reaktion). Blodtrykket kan hos nogle stige 20-30% efter intravenøs injektion. I enkeltstående tilfælde ses meget kraftig blodtryksstigning, som normaliseres efter 5-20 min.

 

Indigocarmin udskilles via nyrerne, og kan ses i urinen efter 4-5 min efter IV indgift. Eliminationshalveringstiden er 4½ min.

 

Dispensationsform

Injektionsvæske til IV administration, 5 ml ampuller med indigocarmin 4 mg/ml i sterilt vand.

 

Opbevaring

Stuetemperatur. Beskyttet mod lys.

 

Indikation

Peroperativ vejledning til visualisering af ureterostierne mens der cystoskoperes ved uro-gynækologiske operationer.

 

Dosis

Der gives injektion Indigocarmin i alt 5 - 10 ml. iv af anæstesipersonalet, samtidig med at cystoskopi udføres.

 

Kontraindikationer

  • • Ubehandlet hypertension

  • • Hjerteinsufficiens (1)

  • • Allergi mod Indigocarmin

  • • Allergi mod Sulfa (2)

  • • Graviditet

 

Bivirkninger

Hypertension, bradykardi (1,3)

 

Cerebral iskæmi (4), beskrevet case med èn pt.).

 

Overfølsomhedsreaktioner, hypotension, flushing, kløe, bronkospasme, anafylaksi (5), beskrevet case med èn pt.)

 

Falsk lave værdier (op til 30 min) ved cerebral oximetri (Near infrared Cerebral Oximetry). (6).

 

Falsk lave værdier (få min) ved puls oximetri monitorering.(7).

 

Ændret, blålig ansigtskulør (8).

 

Varig Cornea skade ved direkte applikation i øjet. Behandlingen er øjenskylning med rigelige mængder vand i min. 15 min.

 

Referencer

1.Craik JD et al. The Safety of Intravenous Indigo Carmine to Assess Ureteric Patency During Transvaginal Uterosacral Suspension of the Vaginal vault. J Pelvic Med Surg 2009: 15: 11–15.

2.Graziano S et al. Life-treating reaction to indigo carmine – a sulfa allergy ?. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005: 16: 418-19.

3.Jeffords DL et al. Severe hypertensive reaction to indigo carmine. Urology 1977:9: 180-81.

4.Kawaguchi Y et al. Intravenous indigo carmione might cause cerebral ischemia. Acta Anaesthesiol Scand 2007: 51: 776-77.

5.Naitoh J et al. Severe hypotension, bronchospasm, and urticaria freom intravenous indigo carmine. Urology 1994: 44: 271-72.

6.McDonagh DL et al. The effect of intravenous indigo carmine on near-infrare cerebraloxymetry. Anesth Analg 2007: 105: 105: 704-6.

7.Scheller MS et al. Effects of intravenously administrered dyes on pulse oximetry readings. Anesthesiology 1986: 65: 550- 52.

8.Yusim Y et al. Blue dyes, blue people: The systemic effects of blue dyes when administered via different routes. J Clin Anesth 2007: 19: 315-21.