Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O-kir., crusfrakturer – inklusiv Ilizarov

Operation

Mindre komplicerede frakturer

Reponeres og osteosynteres oftest med marvsøm, herefter gipsning.

Komplicerede frakturer

Osteosynteres med Ilizarov eller ekstern fiksation.

Indikation

Frakturer på tibia og/eller fibula.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i Opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

 • • Underekstremitet
  Observeres for hæmatom, hævelse, temperatur, farve, kapillærrespons og bevægelse af tæer (eventuelt ingen sensibilitet og bevægelse, hvis der er anlagt blokade).

 • • Compartment syndrom
  Der skal observeres for compartmentsyndrom. Crus vil være meget spændt, hård, blank i huden og hævet. Patienten vil have mange smerter!
  Der kan være manglende evne til at bevæge fod og tæer samt smerter ved passiv bevægelse af fod og tæer.
  Der kan komme føleforstyrrelser.
  Hvis opvågningssygeplejersken får mistanke om compartmentsyndrom, skal O-mellemvagt kodes Akut med henblik på vurdering. Ved usikkerhed kan O-kirurg trykmåle muskelloger.

 • • Forbinding
  Gips: Observeres for gennemsivning (sjældent). Obs. at gipsen ikke er for stram, hvis dette er tilfældet, kontaktes O-kirurg.
  Ilizarov: 8-tals forbinding observeres for gennemsivning. Der lægges et grønt stykke under, da det ofte siver serøst fra pinhullerne. Så vidt muligt forstærkes forbindingerne, men der kan være behov for skiftning. Ved behov for hyppig skiftning og ved massiv blodig gennemsivning, kontaktes O-kirurg med henblik på plan.
  Eventuelt andre forbindinger skiftes ved behov.

Lejring

Det opererede ben skal være eleveret, medmindre kirurg har ordineret andet. Det kan være lejret på en Braunskinne eller på puder. Ved ilizarov lejres benet eleveret på puder, eventuelt støttes i siderne med tæpper eller lignende, således benet ikke falder ud til siden. Patienten må gerne lejres på siden med det opererede ben øverst og med puder mellem benene.

Vandladning

Hvis patienten er spinalbedøvet, skal sygeplejersken være opmærksom på, om patienten har urinretention, hvis ikke der er lagt kateter á demeure.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Smertebehandling ud fra vores rammeordination Patientbehandling i opvågningsafsnittet

eller ud fra individuel plan ordineret af anæstesilæge.

Der kan anlægges forskellige blokader, dog må der ikke anlægges blokade eller smertekateter, hvis man mistænker udvikling af compartmentsyndrom. Skal aftales med operatøren og anæstesilæge.

 • • Blokader
  Der kan anlægges forskellige blokader, for eksempel nervus ischiadicus, nervus femoralis, nervus psoas, nervus poplitea.
  Virketiden for den smertestillende effekt varierer afhængigt af, hvilket præparat blokaden er anlagt med. Eventuelt kan der anlægges kateter, der kan tilkobles Baxterpumpe.

Udskrivelse

Patienter med ukomplicerede operations- og opvågningsforløb kan udskrives efter patient- scoresystemet.

Patientbehandling i opvågningsafsnittet