Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Klinik Diagnostik Thisted

 

Svarindhold

Svar på prøver og undersøgelser skal være fyldestgørende og klart formuleret og skal som minimum

indeholde følgende information:

 • • entydig identifikation af patient, rekvirent samt oplysninger om svarmodtager, hvis denne er forskellig fra rekvirent.

 • • klar, entydig beskrivelse af undersøgelsen.

 • • det skal fremgå, om der er tale om foreløbigt, endeligt, supplerende eller korrigerende svar samt tolkning af resultater, hvor det er relevant.

 • • identifikation af diagnostisk enhed, der har udstedt svaret.

 • • dokumentation af, hvornår henvisning er modtaget, hvornår undersøgelsen er udført og hvornår undersøgelsessvar er afgivet.

 • • identifikation af den/de person(er), der godkender at frigive et undersøgelsessvar, f.eks. fysisk eller elektronisk signatur.

 

Svartider/svarafgivelser

Ambulante

 • • Åben røntgen (ekskl. røntgen af thorax): 5 hverdage

 • • Thorax (åben røntgen + elektive): 1 hverdag. Taget efter kl. 14.00: 2 hverdage

 • • Elektive (alle modaliteter): 5 hverdage

 • • Ortopædkirurgisk ambulatorium: 5 hverdage. Knogleundersøgelser beskrives ikke af radiolog, men ses af ortopædkirurgiske læger.

 • • Kræftpakkeforløb: 1 hverdag. Taget efter kl.14.00: 2 hverdage

 • • Diagnostisk Center: 1 hverdag. Taget efter kl.14.00: 2 hverdage

 

Når radiograf/sygeplejerske skønner, at der er behov for hastende beskrivelse / svar, markeres undersøgelsen med gult flag.

Markering med gult anvendes, når undersøgelser skal beskrives hurtigt, da de kræver akut eller hastende svar. Ligeledes undersøgelser der kræver hurtig beskrivelse på grund af rykkere eller hurtigt ambulatoriebesøg.
Fx kan hvidt flag ændres til gult flag. Læs også
Brug af flag i RIS

 

Akutte/indlagte

Alle indlagte patienter samt patienter fra AM betragtes som akutte.

 

Røntgenbeskrivelser og billeder kan ses i CCS og Easy-viz.

 

CT – UL – gennemlysning – indlagte patienter inkl. patienter fra AM

 • • Taget kl. 08.00 – 15.00: 1-2 timer. Radiolog dikterer hele diktatet i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbigt svar (hele diktatet). Godkendes efterfølgende af radiolog.

 • • Taget 15.00 – 08.00 + weekend/helligdag: Radiolog skriver præliminært svar umiddelbart efter undersøgelsen, dikterer samtidig hele diktatet i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbigt svar (hele diktatet) førstkommende hverdag. Godkendes efterfølgende af radiolog.

 

MR – indlagte patienter inkl. patienter fra AM (BDA laver ikke akutte MR-scanninger)

 • • Taget kl. 08.00 – 15.30: 3 hverdage. Radiolog dikterer hele diktatet i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbigt svar (hele diktatet). Godkendes efterfølgende af radiolog.

 

Thorax samt knogler – på indlagte medicinske patienter, inkl. medicinske patienter fra AM

 • • Taget Kl. 08.00 – 13.00: Svar skal foreligge før kl. 14.00 samme dag. Radiolog dikterer hele diktatet i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbig svar( hele diktatet). Godkendes efterfølgende af radiolog.

 • • Taget kl. 13.00 – 09.00 + weekend og helligdage: kan tidligst forventes dikteret/skrevet næste hverdag. Radiolog dikterer hele diktatet i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbig svar( hele diktatet). Godkendes efterfølgende af radiolog.

 

Thorax – på indlagte organ- og ortopædkirurgiske patienter samt organ- og ortopædkirurgiske patienter fra AM

 • • Taget kl. 08.00 – 08.00 + weekend/helligdag: Konfereres førstkommende hverdag, hele diktatet dikteres herefter af radiolog i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbig svar (hele diktatet) indenfor 1-2 hverdage. Godkendes herefter af radiolog.

 • • I forbindelse med særberedskab kun organkirurgisk konference torsdag.

 

Knogleundersøgelser - orthopæd. + organ kirurgiske indlagte patienter

 • • Taget kl. 08.00 – 08.00 + weekend/helligdag: Konfereres førstkommende hverdag, hele diktatet dikteres herefter af radiolog i Mirsk eller skriver selv hele beskrivelsen. Sekretær skriver foreløbig svar (hele diktatet) indenfor 1-2 hverdage. Godkendes efterfølgende af radiolog.

 • • I forbindelse med særberedskab kun organkirurgisk konference torsdag.

 

Knogleundersøgelser – skadestuen/AM

 • • Taget kl. 08.00 – 08.00 + weekend/helligdag: Beskrives ikke af radiolog, men konfereres førstkommende hverdag. Beskrivelsen afsluttes i EasyViz af sekretær med se skadenotat.

 

Ved fund, der kræver akut indsats kontaktes rekvirerende afdeling telefonisk med præliminært svar. Radiolog beskriver i røntgenbeskrivelsen at der er afgivet telefonsvar.

 

For at sikre hurtig svarafgivelse på akutte:

 • • CT - UL – MR – Gennemlysning: undersøgelsen markeres som ”Akut” og ”Indlagt” i Mirsk

 • • Thorax: undersøgelsen markeres som ”Akut” og ”Thorax” i Mirsk

 

Nedbrud af elektronisk kommunikation

Se Systemnedbrud – Webpas, Edifact, EasyViz.

 

Utilsigtet hændelse

I tilfælde af afvigelse fra ovenstående, der enten har eller ville have kunnet medføre skade på 

patienten indberettes som utilsigtet hændelse, jf. standard 1.2.8, og der kvalitetsforbedres i henhold

til standard 1.2.4.

 

Formål

At sikre patienten hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der afgiver og modtager svar på diagnostiske undersøgelser.

Definition af begreber

Diagnostisk Afdeling: Billeddiagnostisk Afsnit, Klinik Diagnostik Thisted, Regionshospital Nordjylland

Præliminært svar: Foreløbigt svar i EasyViz

EasyViz: Elektronisk patientregistreringssystem med et software program der giver mulighed for elektroniske adgang til billeddiagnostiske optagelser, uafhængig af optagelsessted – dog Region Nordjylland

AM: Akut modtagelsen, Regionshospital Nordjylland

CCS: Clinical Suite = Elektronisk patientjounal

Beskrivelse: Radiologens beskrivelse af billeddiagnostisk optagelse

 

Referencer

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 kapitel 61. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsnet.

1.2.8 Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser

Dansk Patient-Database (DSPD), www.dspd.dk