Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inficerede centrale venekatetre:

Beskrivelse

Permanente centrale venekatetre i form af tunnelerede katetre og Port-a-Cath koloniseres ofte med bakterier. Koloniseringen skyldes især at mikroorganismer danner biofilm i kateterets lumen, og dette kan medføre ”katetersepsis”. Fjernelse af kateteret er ofte nødvendigt, men kan i nogle tilfælde undgås ved hjælp af ”lock-behandling” med Vancomycin eller Gentamycin. Dekontaminering med saltsyre er en hurtigere og muligvis mere effektiv metode, som har haft succesrater på 85 % for gram-negative bakterier, 70 % for gram-positive bakterier og 50 % for svampe. (ref. 2)

Indikation

Bakteriæmi udgående fra et permanent CVK (tunnelerede typer og Port-a-Cath), når fjernelse af kateteret ikke er ønskelig. Såfremt kateteret har flere løb skal hvert løb behandles og være tilpasset hvert løbs volumen.

Mikrobiologi

Hyppigste årsager til CVK-relateret bakteriæmi eller fungæmi.

 

Gram-positive bakterier

Gram-negative bakterier

Svampe

Koagulase-negative stafylokokker (KNS)

Staphylococcus aureus

Enterokokker

Koryneforme stave

Bacillus spp.

Pseudomonas aeruginosa

E. coli

Klebsiella

Stenotrophomonas maltophilia

Andre aerobe Gr- stave

Candida albicans

Andre Candida spp.

 

Ved S. aureus bakteriæmi bør kateterfjernelse overvejes pga. stor risiko for sekundære foci.

Udsigten til sanering er ringe for Candida spp. og for resistente enterobakterier1.

Definition af begreber

Lock behandling består af installering af et antibiotikum eller antiseptikum (syre) i lumen af et permanent centralt venekateter (CVK).

 

Målgruppe – modtagelse

Relevant fagpersonale.

Lock behandling

Ved håndtering af centrale venekatetre anvendes steril teknik og der påsættes nåleløs membran (swan-lock). Herefter kan diverse procedurer foretages med rene handsker non touch teknik.

Saltsyrelock

Der benyttes saltsyre infusionskoncentrat 2,5 mmol/ml, (20 ml hætteglas rekvireres på apoteket)

 

 1. 1. Mål kateterets dead-space ved at aspire fra kateteret med en tom 1 ml sprøjte, mål hvor mange milliliter, der er i sprøjten når det første blod kommer til syne.

 2. 2. Instiller saltsyre sv.t. dead-space + 0,1 ml og lad det virke i 10 min. Aspirer herefter saltsyren, og skyl kateteret med 20 ml saltvand.

 3. 3. Vent 20 minutter, gentag instillation som i punkt 2.

 4. 4. Gentag proceduren en tredje gang efter yderligere 20 minutters interval. Luk kateteret igen med Heparin (eller genoptag væskeinfusion).

 

Tag kontrolvenyle ved næste åbning af kateteret.

Antibiotikalock

Antibiotikalock bør som hovedregel suppleres med systemisk antibiotisk behandling i den initiale fase (det første døgn).

De anbefalede antibiotika-opløsninger er kemisk stabile i kateter-lumen i op til flere døgn ved 37°C.

Antibiotikaopløsningen bør skiftes hvert døgn og maksimum efter 48 timer2.

Opløsningen bør som minimum være til stede i kateteret i 12 timer af døgnet i de tilfælde, hvor brug af kateteret er af vital betydning

Antibiotika opløsningen skal altid aspireres og kastes inden brug af kateteret.

 

Gentamycinlock

Der benyttes gentamycin 40 mg/ml.

 • • Mål kateterets dead-space ved at aspirere fra kateteret med en tom 1 ml sprøjte, mål hvor mange milliliter, der er i sprøjten når det første blod kommer til syne.

 • • Installer sv.t. dead-space + 0,1 ml gentamycin 40mg/ml

Individuel læge ordinering af tidsinterval melllem aspirering og ny installation.

 

Vancomycinlock

Der benyttes Vancomycin 500 mg som opløses i 10 ml sterilt vand til en koncentration på 50mg/ml.

Vancolock kan foretages på 2 forskellige måder:

 

1) Der benyttes den opløste Vancomycin 50mg/ml.

 • • Mål kateterets dead-space ved at aspire fra kateteret med en tom 1 ml sprøjte, mål hvor mange milliliter, der er i sprøjten når det første blod kommer til syne.

 • • Installer sv.t. dead-space + 0,1 ml Vancomycin 50mg/ml

Individuel læge ordinering af tidsinterval melllem aspirering og ny installation.

 

2) Der benyttes den opløste Vancomycin 50mg/ml, som er yderligere opblandet til iv infusion (se iv kort i OPUS)

 • • Infusionen gives efter instruks

 • • Infusionen afsluttes uden at skylle infusionsslangen efter. Sådan efterlades vancomycinblandingen i katetret.

Individuel læge ordinering af tidsinterval melllem aspirering og ny installation.

 

Referencer

Litteratur

 1. 1. O'Horo JC, Silva GL, Safdar N. Anti-infective locks for treatment of central line-associated bloodstream infection: a systematic review and meta-analysis. Am J Nephrol 2011; 34(5):415-22.

 2. 2. Madsen M, Rosthøj S. Impact of hydrochloric acid instillation on salvage of infected central venous catheters in children with acute lymphoblastic leukaemia. Scand J Infect Dis 2013; 45(1):38-44.