Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditet og urinvejslidelser

 

Indhold


Cystitis acuta

 

Baggrund
Behandling af cystitis acuta mindsker risiko for ascenderende pyelonefrit i graviditeten og dermed risiko for præterm fødsel, selv om denne sammenhæng er mindre klar.

 

Symptomer

Dysuri, smerter, præterme kontraktioner. Feber og almen påvirkning ses sjældent.

Diagnose

Diagnosen stilles ved urin dyrkning med vækst af G-neg stave eller stafylokokker >105/ml

For gr. B streptokokker (GBS) behandles, hvis blot bakterierne er tilstede – altså også <105/ml. Og husk at GBS ikke er nitritproducerende.

 

Urin stix kan være vejledende i forhold til behandlings start før dyrkningssvar foreligger

 


Leukocyt ≥ 2+ og positiv nitrittest:

 

 

 • • UVI sandsynlig.

 • • Urin sendes til D + R.

 • • Antibiotisk behandling kan påbegyndes før svar på dyrkning foreligger.

 

 

Leukocyt <2+ og negativ nitrit:

 

 

 • • UVI usandsynlig.

 

 

 • • Urin sendes til D + R.

 • • Antibiotisk behandling afventer dyrkning.

 

Screening

 • • 

Der screenes ikke for bakteriuri ved asymtomatiske gravide.


Behandling

1.

Mecillinam/Pivmecillinam 400 mg x 3 daglig i 7 dage.

2.

Streptokokker gr. B i urinen:
Der behandles, hvis bakterierne er til stede også i mængde <10
5/ml.
Tabl. Vepicombin 1 mill. x 3 i 7 dage.

 

Ved penicillinallergi gives i begge tilfælde

 

Tablet Nitrofurantoin 100 mg x 2 i 7 dage.


Kontrol
Kontrolurin D + R 1 uge efter endt behandling. Kan foregå via egen læge.

Recidiverende urinvejsinfektioner, cystitis chronica
Skal konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling om egnet behandling.

Der kan f.eks. gives profylaktisk langtidsbehandling med tabl. Nitrofurantoin 50 mg x 1.

Akut pyelonefritis

Symptomer

Graviditetsbetinget hydronefrose (”fysiologisk hydronefrose” – non-obstruktiv).

Sædvanligvis mest udtalt på højre side. Debuterer oftest i 2. eller 3. trimester. Symptomatisk hydronefrose manifesterer sig ved flankesmerter, ofte med udstråling til lyske- og blæreregion. Der er yderst sjældent påvirkning af nyrefunktionen. Ved samtidig febrilia mistænkes overliggende infektion.

 

Diagnostik

Temperatur.

Urinstix, urin til D+R.

Evt. væsketal inkl. s-creatinin.

Ultralyd af nyrer og urinveje.

Evt. CT/MR.

 

Behandling

1.

Indlæggelse.

Monitorering af temperatur og blodtryk.

Infektionstal evt. venyler.

 

2.

Behandling påbegyndes straks, efter urinen er taget fra til undersøgelse:
Intravenøs antibiotika til kvinden har været afebril i 1-2 døgn:

 

 

Mecillinam 1 g x 3 i.v.
eller

 

Cefuroxim 1,5 gram x 3 i.v.

 

eller

 

Gentamicin 5 mg/kg x 1 i.v. påbegyndes ved påvirket almen tilstand, sepsis eller manglende behandlingsrespons.

 • • 

eller efter resistenssvar.

 

Peroral behandling fortsættes i 10-14 dage i alt.

 

 • • 

Tabl. Mecillinam/Pivampicillin 400 mg x 3.

 • • 

eller efter resistenssvar.

Penicillinallergi
Ved tidligere type 1 allergisk reaktion over for penicillin gives inj. Meropenem
1 g x 3 i.v. i stedet for Cefuroxim/Mecillinam.
Ved penicillinallergi (ikke type 1) gives Cefuroxim frem for Mecillinam.

 

3.

Urin D + R.
Behandling ændres efter resistenssvar.

4.

Ultralydsscanning af maters nyrer med henblik på hydronefrose. Ved afløbshindring (pyonefrose) og påvirket pt. skal drænage med nefrostomi overvejes.

5.

Ved recidiverende tilfælde af akut pyelonephritis konfereres med Klinisk Mikrobiologisk afdeling.
Evt. gentagelse af ultralydsskanning af maters nyrer idet afløbshindring/urinvejssten ses hyppigere hos disse pt.er.


Hydronefrose

1.

Graviditetsbetinget hydronefrose (”fysiologisk hydronefrose” – non-obstruktiv).

Sædvanligvis mest udtalt på højre side. Debuterer oftest i 2. eller 3. trimester. Symptomatisk hydronefrose manifesterer sig ved flankesmerter, ofte med udstråling til lyske- og blæreregion. Der er yderst sjældent påvirkning af nyrefunktionen. Ved samtidig febrilia mistænkes overliggende infektion.

 

Diagnostik:

 • • Temperatur.

 • • Urinstix, urin til D+R.

 • • Evt. væsketal inkl. s-creatinin.

 • • UL af nyrer og urinveje.

 • • Evt. CT/MR.

 

Behandling:

 • • Konservativ med mindre nyrefunktionen er påvirket eller smerterne kræver fast morfikabehandling.

 • • Lejring på kontralaterale side (oftest venstre).

 • • Paracetamol.

 • • Evt. morfica.

 • • NSAID kan overvejes før uge 32 og da kun 2 døgns behandling.

 

2.

Ved udtalt hydronefrose med udtalte kliniske symptomer (som ikke bedres ved konservativ behandling) urologisk tilsyn mhp. vurdering af indikation for nefrostomikateter eller JJ-kateter.
Ved samtidig akut pyelonefritis skærpes indikationen for dette.

Partus provocatus kan overvejes hvis gestationsalderen og den samlede hydronefroseproblematik taler herfor.

 

Urinvejssten

Gravide har ikke øget risiko for urinvejssten. Ses hyppigst i 2. og 3. trimester, lige hyppigt på hver side, men uretersten er dobbelt så hyppigt som nyresten. Urinvejssten udgør en risiko for infektion i urinvejene samt præterm fødsel.

Symptomer

Manifesterer sig ofte med kolikagtige flankesmerter som stråler mod symfysen samt evt. hæmaturi.

 

Diagnostik

 • • Temperatur

 • • Urinstix, urin til D+R

 • • Væsketal inkl. s-creatinin, GFR. Ved feber også infektionstal

 • • UL af nyrer og urinveje

 • • Evt. CT

 

Behandling

 • • Konservativ, idet 70-80% får spontan afgang af sten

 • • Paracetamol

 • • Evt. morfica

 • • NSAID kan overvejes før uge 32, men da max. 2 døgns varighed

 

Ved obstruktion, urosepsis, intraktable smerter eller påvirket nyrefunktion er der indikation for aflastning enten i form af nefrostomi eller JJ-kateter. Konferer med urolog.

 

Hæmaturi

 • • Inddeles i mikroskopisk og makroskopisk hæmaturi

 • • Mikroskopisk: Urinvejsinfektion udelukkes ved dyrkning

 • • Makroskopisk: Skal altid udredes

Kilde:
1. Cochrane review: Asymptomatic bacteriuri in pregnancy. December 2000.
2. Bayer: Produktinformation U-stix.
3. Sandbjerg Guidelines: Puerperale infektioner. 2007.
4. Rationel farmakoterapi, maj 2013.

5. Sandbjerg Guidelines. Urologiske nyresygdomme og graviditet. 2019.