Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse ved tvangsfiksering, immobil og langvarigt stuporøse patienter

Beskrivelse

Ved fiksering ud over et døgn bør man have fokus på forebyggelse af tromboemboliske komplikationer:

  • • Patienten mobiliseres mest muligt, skal regelmæssigt op at stå på benene, og tilbydes øvelsesprogram ved fysioterapeuterne + eventuelt antitrombose strømper.

  • • Patienten bør altid løsnes til toiletbesøg, dels som led i mobiliseringen, dels for at sikre patientens værdighed og selvfølelse, og det bør hver gang vurderes om fikseringen kan ophøre umiddelbart.

  • • Der dokumenteres på observationsskema.

  • • Der tilbydes sveskejuice 150 ml x 1 dagligt.

  • • Hos patienter der er fyldt 40 og/eller har været overvægtig, det vil sige BMI > 25 (BMI = vægt/højde x højde) overvejes inj. Fragmin 5000 IE subkutant hver morgen.

  • • Alternativt gives tablet Magnyl 75 mg (hjertemagnyl) 1 gang daglig.

  • • Patienten vurderes regelmæssigt i henhold til principperne i instruksen Psykiatriloven (instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland)

Referencer

Psykiatriloven (LBK nr. 185 af 1/2 2022)

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger