Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gravide med myastenia gravis

 

Formål

Myastenia gravis er en usædvanlig sygdom som hovedsagelig rammer kvinder mellem 20 og 30 år. Den opstår som følge af dårlige forbindelser mellem nerver og muskler. Symptomet er muskelsvækkelse, der som regel begynder i ansigtet. Man kan ikke holde øjenlågene oppe, ser dobbelt, får svært ved at tale, tygge og synke maden, fordi musklerne der styrer disse funktioner er svækkede. Hvis arme og ben bliver påvirkede, kan det være svært at stå op eller f.eks. at frisere sig. Svagheden varierer betydeligt fra time til time, dag til dag og endda fra år til år.

Årsagen til impulsfejlene er kompleks, men anses at skyldes en såkaldt autoimmun reaktion, der får kroppen til at reagere og forsøge at bekæmpe et af sine egne stoffer. I omkring en femtedel af tilfældene ser det ud til at sygdommen er relateret til en tilvækst i thymus, en kirtel i brystet, som spiller en vigtig rolle i kroppens immunforsvar.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Igangværende behandling af moderen fortsættes i samarbejde med neuromedicinsk afdeling og efter aftale med obstetriker i Aalborg, omvisiteres evt. dertil.
Børn af mødre med myastenia gravis udvikler for 10 – 15 %'s vedkommende neonatal transitorisk myasteni på grund af passiv overførsel af acetylkolin-receptorantistoffer over placenta.

Symptomerne udvikles et par timer efter fødslen og i løbet af første levedøgn.
Barnet skal derfor forblive indlagt det første døgn. Pædiater orienteres.
 

Diagnosekoder:

G 700 Myastenia Gravis

P 940 Myastenia gravis neonati transitoria

 

Referencer