Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

T-kir., bronkoskopi - mediastinoskopi

Bronkoskopi

Et bronkoskop/kikkert føres gennem næsen eller munden ned i lungerne. Igennem bronkoskopet kan lægen efterse en stor del af lungerne og hente materiale op til undersøgelse.

Bronkomediastinoskopi

Denne undersøgelse af lungerne udføres i fuld narkose. Først laves en bronkoskopi enten gennem næsen eller munden ned i lungerne. Igennem bronkoskopet kan lægen efterse en stor del af lungerne og hente materiale op til undersøgelse.

Dernæst laves mediastinoskopi via et snit ovenfor brystbenet. Gennem snittet kan lægen med bronkoskopet se ned i rummet mellem lungerne og tage prøver især fra lymfeknuderne. Snittet limes sammen efter undersøgelsen.

Basisobservation og pleje

Se procedure for basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Operationssåret er som oftest dækket af Dermabond®, som er en flydende gennemsigtig lim. Hvis patienten har blødt meget under operationen, kan Dermabond® ikke anvendes. Da har patienten steril forbinding på såret.

  • • Forbinding tilses - skyggegennemsivning tillades. Ved gennemsivning skiftes forbindingen. Der observeres for hæmatom. Hvis dette opstår tilkaldes kirurg

  • • Subkutant emfysem, markering af omfang og spredning

  • • Pneumothorax (1 %)

  • • Recurrens-parese (hæshed, 0,5 %)

  • • Stridor, eventuelt ordination af adrenalininhalation

  • • Hæmoptyse

 

Ømhed i hals efter indgreb er forventeligt.

Hæshed der varer et par dage efter indgreb er forventeligt.

Blodigt opspyt efter indgreb kan forekomme, dette stammer fra de områder, hvor der er taget vævsprøver.

Ved hoste er det en god ide at informere patienten om at holde på cicatricen

Irritationshoste kan afhjælpes med isterninger, evt. Codein eller små doser Serenase® (der lægeordineres efter aftale med TV-anæstesi).

 

Da patientens svælgreflekser kan være påvirket af den lokale spray-analgesi i pharynx, larynx og trachea, bør patienten faste mindst en time efter anæstesi-induktion.

Lejring

Let eleveret hovedgærde.

Udskrivelse

Udskrives efter de vanlige udskrivningskriterier der foreligger for Opvågningen, uUdskrivningskriterierne på opvågningsskemaet og de beskrevne kriterier i Patientbehandling i opvågningsafsnittet.