Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udsendelse af Frysebreve

 

Formål

At sikre, at udsendelse af breve til patienter forud for destruktion af cryopræserverede embryoner/blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. Den/de områdeansvarlige er ansvarlig(e) for, at medarbejderen informeres og undervises i procedurens indhold. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 • • Der udsendes breve 2 gange årligt til de patienter, der har cryopræserverede embryoner/blastocyster, som falder for 5 års tidsfristen. Brevene udsendes via sikker mail til kvindens E-Boks:

 • • I januar sendes breve til patienter, der har cryopræserverede embryoner/blastocyster, som skal destrueres i perioden august til december samme år.

 • • I august sendes breve til patienter, der har cryopræserverede embryoner/blastocyster, som skal destrueres i perioden januar til juli året efter.

 • • Alle data findes i Formatex på følgende måde:

 • • Vælg udskrifter, laboratorie, fryser, fryserudløb.

 • • Vælg Cpr.nr. og Opbevaret hos Fertilitetsenhed AaUH.

 • • Sæt kryds i exporter datasæt.

 • • Vælg se udskrift og gem herefter datasættet på skrivebordet.

 • • Liste fra Formatex åbnes i Excel, og herefter sorteres listen på følgende måde:

 • • Marker kolonnen med udløb.

 • • Vælg Filtrer under fanen DATA.

 • • Klik på pilen ved kolonnen udløb.

 • • Sorter herefter årstal og måned for udløb af æg.

 • • Udskriv listen.

 • • Ud fra kalenderen i ”Frysemappen” eller listen fra Formatex findes ”Fryseskema” på patienter, der skal sendes breve til. Kontroller i Formatex at der er æg i beholderen.

 • • Check om de enkelte patienter har flere cryopræserverede embryoner/blastocyster, der evt. skal destrueres senere.

 • • Der sendes et brev med alle datoerne på.

 • • Patienternes adresser checkes vha. sekretærerne.

 • • Der udsendes kun breve, hvis begge parter har samme adresse.

 • • Der udskrives et print af ”CPR-oplysninger” fra AS400 til brug ved udfyldelse af brevene.

 • • Vær opmærksom på om der under ”civilstand” står mors.

 • • Standardbrev udfyldes med navn, d.d. samt dato for destruktion af cryopræserverede embryoner/blastocyster.

 • • Brevet udskrives i 2 eksemplarer:

  • • Ét brev til journalen, hvor uxors CRP-nr noteres på.

  • • Ét brev, som stemples ”kopi” og lægges sammen med ”Fryseskemaet”

 • • Åbn mail og vælg sikker mail.

 • • Skriv følgende i emnefelt: Jeres fryseæg udløber snart.

 • • Skriv følgende i mailen:

Se vedhæftede brev ang. fryseæg.

Med venlig hilsen

Aalborg Universitetshospital

Fertilitetsenheden

Søndre Skovvej 3

9000 Aalborg

 • • Vedhæft filen frysebrev udfyldt med navn og dato for udløb af embryoner/blastocyster.

 • • Send sikkert ved at skrive kvindens cpr.nr. i send sikkert feltet. Tryk tjek, og hvis det bliver grønt har kvinden en E-Boks. Tryk herefter send.

 • • Fryseskemaerne sættes tilbage i ”Frysemapperne”

 • • Dato for udsendelse af brev noteres i kalenderen udfor frysedatoen.

 • • Gem den udskrevne liste fra Excel.