Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beredskab ved konflikter med risiko for truende og voldelige situationer på Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej og Brandevej

Formål

Formålet er at sikre, at personalet kan håndtere en konfliktsituation med en patient eller en pårørende.

Beskrivelse

En konfliktsituation med en patient eller en pårørende kan opstå pludseligt som udslag af et vredesudbrud eller på baggrund af en hurtigt ændret psykotisk tilstand. En planlagt men af patienten uønsket behandling kan ligeledes medføre risiko for en optrappende konflikt.

 

Beredskabsniveau i sengeafsnit

Konfliktsituation

Handling

1.

Advisér kollega i eget stamafsnit.

En planlagt og påkrævet behandling risikerer at medføre en konfliktsituation, da patienten ikke forventes at ville medvirke.

Det nødvendige antal personale fra eget afsnit tilkaldes.

2 – 6 personaler til stede

2.

Tilkald nabohjælp via telefontilkald.

Samme

Ekstra personale fra naboafsnit tilkaldes.

4 – 8 personaler til stede

3.

Lokalalarm i stamafsnit v/trådløst personsikringsalarmsystem.

En konfliktsituation spidser til og opleves som muligt truende.

Personalet trykker lokalalarm (1 tryk) og stamafsnittets personale tilkaldes.

3 – 6 personaler til stede

4.

Gruppealarm ved enten

 • • trykknap

 • • faldalarm

 • • snore-træk

Konfliktsituation er under optrapning verbalt som fysisk

Personalet trykker gruppealarm enten

 • • trykknap - 2 tryk under 1 sekund, el.

 • • faldalarm – alarm under 45 grader eller ligger ned el.

 • • snoretræk – rykker bundprop ud af alarm

Hjælp fra 5 sengeafsnit

7 – 10 personaler til stede

5.

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98 12 65 88 eller 98 12 68 01.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes.

Efter polititilkald udfyldes skema Skema til indberetning

Beredskabsniveau i øvrige områder – ambulatorier, kontorgange mv.

Konfliktsituation

Handling

1.

Advisér kolleger i eget område og/eller tilkald nabohjælp.

Ambulatorier centralt på Mølleparkvej

Overvej om samtaler med mulighed for konflikt bør finde sted i ambulatoriet eller mere retteligt i Psykiatrisk Skadestue og Modtageafsnit S4

 

Decentrale enheder

Der skal være kollega til stede i bygningen under samtalen

En planlagt og påkrævet samtale med eller behandling af en patient vurderes at indebære risiko for konflikt

Det nødvendige antal personale fra eget tilkaldes.

2 – 3 personaler til stede

2

Lokalalarm i stamafsnit v/trådløst personsikringsalarmsystem

En konfliktsituation spidser til og opleves som muligt truende.

Personalet trykker alarm med trykknap 2 tryk og 1 – 2 personaler fra sengeafsnit tilkaldes.

2 – 4 personaler til stede

3

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98 12 65 88 eller 98 12 68 01.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes. Efter polititilkald udfyldes skema Skema til indberetning

Beredskab ved konfliktsituationer på Psykiatrisk Sygehus, Brandevej, Aalborg Øst

1.

Advisér kolleger i eget område og/eller tilkald nabohjælp

Ambulatorier

Overvej om samtaler med mulighed for konflikt bør finde sted i ambulatoriet eller mere retteligt i Psykiatrisk Skadestue og Modtageafsnit S4

 

Der skal være kollega til stede i bygningen under samtalen

En planlagt og påkrævet samtale med eller behandling af en patient vurderes at indebære risiko for konflikt

Det nødvendige antal personale fra eget tilkaldes.

2 – 3 personaler til stede

2

Gruppealarm ved enten

 • • trykknap

 • • faldalarm

Konfliktsituation er under optrapning verbalt som fysisk

Personalet trykker alarm med trykknap 1 tryk og 2 personaler fra sengeafsnit tilkaldes.

3 – 6 personaler til stede

3

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98 12 65 88 eller 98 12 68 01.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes. Efter polititilkald udfyldes skema Skema til indberetning

I øvrigt kan politiet anmodes om assistance i helt særlige situationer, hvor det på baggrund af en konkret vurdering ud fra tidligere erfaringer og hændelser skønnes nødvendigt af hensyn til personalet og andres sikkerhed. I forhold til politiets sikkerhed er det aftalt at Politiet ikke lades alene i slusen sammen med patienter uden tilstedeværelse af personale fra Psykiatrien. Efter tilkald af politi skal der altid udfyldes indberetningsskema, jf. link i de enkelte rubrikker om politialarm. Skemaet fremsendes til arbejdsmiljøgruppen der indberetter til Arbejdsmiljøkoordinator med CC til klinikledelsen og ledende overlæge.

 

Samarbejdsmøder mellem Politiet og Psykiatrien

Der afholdes 2 årlige samarbejdsmøder med Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi, hvor taktiske og operationelle spørgsmål drøftes. Dette gælder i forhold til de overordnede retningslinjer for samarbejdet i konfliktsituationer, i forhold til ressourcespørgsmål samt i forhold til konkrete og øvrige problemstillinger.

 

Deltagere i møderne er fra politiet:

 • • Repræsentanter fra politiledelse.

 • • Repræsentanter fra vagtcentral og beredskab

 

Deltagere i møderne er fra psykiatrien:

 • • Cheflæge, Klinikchefer, samt ledende overlæger fra Aalborg og Brønderslev Psykiatriske Sygehuse

 • • Sikkerhedsleder og Arbejdsmiljøkoordinator

 

I det andet årlige samarbejdsmøde (efterårsmødet) drøftes endvidere overordnede strategiske samarbejdsforhold, hvor direktørerne for henholdsvis politi og psykiatri deltager.

 

Psykiatrien indkalder til de ovennævnte faste møder, men der kan indkaldes til ekstra møde, hvis én af parterne skønner dette nødvendigt.