Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af servietter, krøller, instrumenter, nåle knivsblade anvendt i forbindelse med operationer.

 

Formål

At sikre korrekt optælling af optørringsmateriale og instrumenter, så det undgås, at der efterlades materiale utilsigtet i operationsfeltet under operationen.

Definition af begreber

Servietter: Gazemateriale med røntgentråd til optørring à 5 stk. i en steril pakke i forskellige str. og tykkelse. Alle pakker er påhæftet 2 sammenføjede, identiske kontroletiketter med identiske nr.
Krøller: Gazemateriale med røntgentråd påsættes tang til optørring à 5 stk. i en steril pakke i forskellige str. Alle pakker er påhæftet 2 sammenføjede, identiske kontroletiketter m. identiske nr.
Ass. spl.: Assisterende operationssygeplejerske.

 

Beskrivelse

Der er altid 2 personer til at foretage optælling og kontrol af servietter, krøller.

Den person, der er ansvarlig for instrumenterne, er tillige ansvarlig for korrekt optælling og kontrol af servietter og krøller.

 1. 1. Optælling ved udpakning.

 • • Den ass. spl. pakker servietter og krøller ud og tæller højt 1-2-3-4-5 sammen med usteril hjælper. Hver serviet skal præsenteres enkeltvis, mens krøllerne kan præsenteres i den gennemsigtige indpakning.

 • • Ass. spl. beholder den ene etiket sterilt til senere kontrol og den anden etiket gives til usteril hjælper, som opbevarer den synligt under operationen

 • • Brugte servietter og krøller gemmes til senere optælling.

 • • Sker der afløsning af ass. spl. skal der foregå en kontroloptælling af udpakkede servietter og krøller sammen med den afløsende spl.

 1. 2. Optælling, inden operationssåret lukkes:

 • • Ass. spl. tæller sterile servietter, krøller op, og usteril hjælper tæller videre på de brugte servietter og krøller.

 • • Der meddeles lægen, at servietter og krøller stemmer.

 • • Ved uoverensstemmelse er operatøren ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

 1. 3. Optælling foretages af den assisterende sygeplejerske, inden patienten forlader stuen.

 • • Ass. spl. er ansvarlig for, at alt fremtaget materiale stemmer og er intakt.

 • • Ved uoverenssstemmelse kontaktes operatøren, som er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 • • Der dokumenteres i Sikker Kirurgi Tjekliste, at servietter er optalt.

 

Afstemning af instrumenter, nåle og knivsblade

 1. 1. Afstemning af instrumenter, nåle og knivsblade ved opdækning af assistancebord.

 • • Foretages af ass. spl. ved udpakningen af instrumenter, suturmaterialer og knivsblade.

 • • Pakkesedlen gives til usteril hjælper, som noterer evt. uoverensstemmelser på pakkesedlen til senere kontrol.

 • • Ekstra udpakkede instrumenter skrives på pakkesedlen til senere kontrol.

 1. 2. Afstemning af instrumenter, nåle og knivsblade før lukning af operationssåret.

 • • Foretages af ass. spl., og det meddeles lægen, at antallet stemmer, og at anvendt udstyr er intakt.

 • • Ved uoverenssstemmelse informeres operatøren, som er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 1. 3. Afstemning af instrumenter, nåle og knivsblade umiddelbart efter lukning af operationssåret

 • • foretages af assisterende spl. efter lukning af operationssåret, jfr. ovenstående.

 • • Ved uoverensstemmelse informeres operatøren, som er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

Dokumentation af kontrol med optælling af servietter, krøller:

Optælling og kontrol dokumenteres i CCS under Tjek ud.

 

Dokumentation af kontr9ol med optælling af instrumenter, nåle og knivsblade:

Optællen og kontrol dokumenteres i CCS under Tjek ud.

 

Referencer

http://www.sst.dk/publ/Vejledninger/00/Servietter/index.htm