Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Eppendorf centrifuge 5804

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af Eppendorf centrifuge 5804 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Manual "Centrifuge 5804/5804R/5810/5810R".

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.
 

Fremgangsmåde

Påfyldning af holdere på rotor:

Tænd for centrifugen.

Låget åbnes ved at trykke på OPEN.

Kontroller at alle udsvingsholdere er monteret korrekt og kan svinge frit.

Fyld prøverne i symmetrisk og med beholdere indeholdende samme vægt diagonalt placeret.

Program vælges ved at trykke på PROG, hvorved det valgte program blinker. Pil taster bruges til at vælge nyt program nummer.

Program 1: 1316 rpm (300 G) i 7 min.

Program 2: 1316 rpm (300 G) i 20 min.

Program 3: 2800 rpm (1359 G) i 10 min.

Program 4: 3000 rpm i (1562 G) 10 min.

Ved indtastning af nyt program se manual ”Centrifuge 5804/5804R/5810/5810R”.

Centrifugeringen startes ved at trykke på START.

Nødåbning:

Hovedafbryderen slukkes.

Vent til rotoren står helt stille.

Udløs låsemekanismen ved at sætte rotornøglen i møtrikken placeret under åbningen midt på centrifugens forside og dreje mod uret.

Sikkerhed:

Rotor og rotorlåg skal altid fastgøres, når der centrifugeres.

Rotoren skal fyldes symmetrisk og beholdere, som er placeret diagonalt skal være af samme type og have samme vægt.

Beskadigede beholdere må ikke anvendes.

Under drift må centrifugen ikke flyttes eller udsættes for stød.

En densitet på 1,2 g/ml må ikke overskrides for det centrifugerede materiale ved maximal hastighed.

Beskyt rotorerne mod mekaniske skader.

Vedligehold

Dagligt vedligehold:

Ingen

Sekventielt vedligehold:

Ved opstart og nedlukning i forbindelse med ferier, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Logbog

Afvigelser og reparationer noteres i logbog.

Service

Der foretages årlige serviceeftersyn af Medicoværkstedet, Aalborg Sygehus. Servicerapporter arkiveres i mappen.