Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning til Barselgang

 

Formål

At sikre, at relevante oplysninger vedrørende mor og barn videregives til personalet på barselgangen med henblik på at skabe kontinuitet i omsorg, pleje og behandling

 

Definition af begreber

-

 

Beskrivelse

Ved overflytning skal journal så vidt muligt følge med. Som minimum skal kopi af partogrammet samt af jordemoderseddel medsendes til barselgangen. Kopien af partogrammet udleveres til kvinden ved udskrivning fra barselgangen, eller ved overflytning til Patienthotellet.

 

Forud for overflytning sørger jordemoderen for:

 • • at udlevere PKU-kort samt medfølgende informationsskrivelse

 • • at orientere moderen/parret om fødselsanmeldelse

 • • at der efter fødslen er indhentet samtykke til indsendelse af fødselsoplysninger til sundhedsplejen

 

Jordemoderen melder om overflytningen jf. visitationsretningslinjer til koordinator på barselgangen:

 • • Årsag til overflytning

 • •  Om kvinden

 • navn og personnummer

 • paritet

 • kort om fødslens forløb, herunder tidspunkt og evt. indgreb

 • blødning

 • bristninger

 • vandladning

 • observationsbehov/opfølgning (BT, TP, antibiotika)

 • sygdomme eller sociale problemstillinger

 • andre væsentlige observationer, eksempelvis hvis der er mistanke om manglende tilknytning eller bekymrende adfærd

 • • Om barnet/børnene

 • fødselsvægt og længde, herunder SGA, HGA eller normal

 • Apgar score

 • vandladning

 • mekonium

 • evt. early feeding samt årsag

 • evt. blodprøver

 • evt. set af pædiater (eller planlagt tilsyn under barselopholdet)

 • om barnet har suttet, evt. vanskeligheder herved

 • evt. fund ved børneundersøgelse (eksempelvis Ortolani, misdannelser)

 

Referencer

-