Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna thoracalis fraktur/sammenfald

 

Forberedelse

Indikation: Obs fraktur samt kompressionsfraktur/sammenfald af ældre dato

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

På rum 2, 3 og 4 skal patienten ligge med hovedet ud i rummet.

 

Standardoptagelser

Stående AP- og lat.

 

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende. Hvis patienten ikke må ligge på siden, tages lat. med vandret strålegang.

 

Ved traume/sammenfald indenfor 5 dage: Billeder skal ses og vurderes af en radiolog.

Ved traume/sammenfald mere end 5 dage: Billeder skal ikke ses af radiolog (medmindre man af en eller anden årsag har brug for at konferere med en radiolog – som altid).

 

Positionering

AP: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med ryggen mod detektorpladen.

Lat.: Hvis der er skoliose vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen.

Armene bøjet fremad og opad, brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige. Patienten skal trække vejret dybt ind og holde det.

 

Lat. med vandret strålegang: Patienten rykkes helt ud til lejets kant, tættest på detektorpladen og begge arme løftes op over hovedet.

 

Centrering

AP: Der centreres midt sagittalt og ud for papillerne. Brug evt. lille kile med den tykke ende øverst. God indblænding sidevers ca. 15 cm.

Lat: Der centreres ud for scapulas nederste kant og parallelt med corpus bagkant.

 

Lat. med vandret strålegang: Centrer udfor scapulas nederste kant og i højde med bagkanten af corpus

 

Billedkriterier

AP: C7 – L1 skal medfotograferes. Processus spinosus skal ligge midt i hvirvelcorpora.

Lat.: Alle corpora skal fremstilles. Intervertebralrummene skal være frie. Bagkanten på corpora skal være projiceret lige over hinanden. Det kan være nødvendigt at supplere med et billede af overgangen til columna lumbalis.

Vurdér om det er nødvendigt at supplere med billede ved Th1:

Svømmebillede: Patienten står/ligger på siden, den nederste arm føres bagud og den øverste arm føres fremad. Patienten drejes ca. 15 grader mod maven. Der centreres midt i columna ca. ud for klaviklen. Røret kippes evt. lidt caudo-cranielt. Indblænding ca. 20 x 15 cm.

 

Det er vigtigt, at det på billederne fremgår, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

AP

Lat.

Billede 3

Billede 4