Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af visdomstænder

 

Formål

At beskrive opdækning samt fremgangsmåde til fjernelse af visdomstænder.

 

Beskrivelse

Mål: At sikre en ensartet opdækning for operationssygeplejersken

  1. 1. række på assistancebordet:

Fra højre lægges: 1 anatomisk pincet, 1 skalpel, 1 fyldningsfjerner, 1 Norberg rougine, 1 elevator, 1 luxator, 1 stor skarpske, 1 stor og 1 lille buet pean, 2 Langebech sårhager.

2. række på assistancebordet:

Fra højre lægges: 2 visdomstandstænger (Hertztænger), 1 skyllesprøjte med NaCl, alukop med NaCl, gazekrøller, 1 fissurbor, 1 skarpboks, 1 kirurgisk pincet, 1 nåleholder, 1 Metzenbaumsaks.

Alle overskydende instrumenter forbliver i operationskassetten. Her, eller på bagbordet, placeres sygeplejesaksen (Mayosaksen).

Suget fæstnes med lus på afdækningen (på patientens bryst). W&H boremaskine, med Ossacare dropsæt og kort håndstykke påsat stort rosenbor, fæstnes også med lus på afdækningen.

 

Mål: At beskrive operationsforløbet, så der opnås en ensartet og professionel assistance ved operationen

Kirurgen indleder med at mærke efter med den anatomiske pincet, om bedøvelsen virker.

Hvis visdomstænderne er kommet frem, anvendes elevator eller luxator og herefter en visdomstandstang til hhv. over- eller underkæbe til at ekstrahere disse.

Hvis tænderne ikke er fremme, skal de amotioneres. Kirurgen lægger et snit med skalpellen og friruginerer herefter med Norberg rougine, således det er muligt at få en elevator eller luxator ind og løsne tanden, der fjernes med en tang eller den store krumme pean.

I underkæben er der ofte knogledække hen over tanden, hvorfor det er nødvendigt at fjerne knogle med det store rosenbor. Mens der bores, anvendes en Norberg rougine til at holde slimhinden til side. Herefter fjernes tanden med en tang eller den store krumme pean. Hvis dette ikke er muligt, sættes fissurboret på håndstykket og tanden deles. Der anvendes elevator eller luxator til at løsne tanden, der fjernes med den store krumme pean.

Under operationen skal sygeplejersken være opmærksom på at holde suget op af knogle eller instrument, og samtidig sikre bedst muligt udsyn for kirurg og sygeplejerske. Sygeplejersken holder samtidig en sårhage, og når kirurgen skal have et nyt instrument, sættes suget over i den anden hånd og er herefter klar med det næste instrument. Vær opmærksom på ikke at skifte hånd, når kirurgen arbejder med fx boremaskine etc.

Når tanden er fjernet ses efter, om alle rødder er ude. Herefter fjernes tandsækken med den store skarpske og herefter den lille krumme pean. Sygeplejersken samler tandsæk i en våd gazekrølle. Det store rosenbor sættes på håndstykket, og knoglen gås efter for at sikre, at der ikke er glatte kanter. Der skylles grundigt med NaCl i kaviteten for at fjerne evt. knoglesekvester og borespåner.

Afslutningsvis sutureres med vicryl rapid 3,0, hvis tænderne er amotioneret. Kirurgen får nåleholder påsat sutur samt den kirurgiske pincet. Sygeplejersken lægger en våd gazekrølle på afdækningen til at tørre nåleholder af med. Metzenbaumsaksen lægges klar nederst i venstre hjørne af assistancebordet. Sygeplejersken holder til side således, at suturlinjerne er parallelle og suger indimellem, hvorved kirurgen opnår et godt udsyn. Der sutureres med knudesuturer 2-3 stk., og der klippes efter hver enkelt sutur.

Patienten får rene gazekrøller i munden svarende til, hvor tænderne er fjernet. Patienten soigneres om munden.

Suget skylles igennem med NaCl og afdækningen fjernes.