Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaksi

 

Definition
Systemisk anafylaksi er et hurtigt indsættende, generaliseret og oftest uventet klinisk syndrom, som skyldes en immunreaktion hos en sensibiliseret person
efter udsættelse for antigen.

Forekomst
Parenteral indgift medfører flere anafylaktiske reaktioner end peroral.

Årsager
Lægemidler
Diagnostica
Fødemidler
Insektgift

Symptomer
Varierer i sværhedsgrad fra mild kløe og urticaria til svært anafylaktisk shock.
Alle organsystemer kan i forskellig grad være medinddraget.
Symptomdebut som regel indenfor sekunder til minutter, men forsinkelse på op til 1 time kan ses.

De første symptomer (prodromer) omfatter
Almen utilpashed, mathedsfølelse, svimmelhed, akut hovedpine, rødme, hjertebanken, hudkløe (specielt håndflader og fodsåler), oppression.

Organmanifestationer

Luftvej:

Snue, nysen, hosten, hæshed, stridor, bronkospasme, dyspnø, lungeødem, respirationsstop.

Mavetarmkanal:

Kvalme, opkastning, koliksmerter, afføringstrang, sekretafgang.

Kredsløb:

Takykardi, hypotension, cyanose, bleghed, arytmier, ventrikelflimmer, shock.

CNS:

Sløret sensorium, bevidsthedstab, kramper

Hud:

Blussen, kløe, urticaria, angioødem, eksantem.

NB:

Ethvert af symptomerne kan være første initial symptom

Kald:

Narkoselæge, narkosesygeplejerske, obstetrisk bagvagt.


Behandling af anafylaktiske reaktioner

 

1.

Anafylaktisk shock

 

1.

Afbryd tilførsel af mistænkt antigen om muligt

 

2.

Adrenalin 1 mg/ml
0,5 – 0,8 mg dybt i.m.

 

3.

Kald hjælp: Anæstesilæge, anæstesisygeplejersker, fødegangsvagt

 

4.

I.v. adgang (drop med NaCl, volumenerstatning og plasmaekspander, hvis indiceret).

 

5.

Lejring i Trendelenburgs leje.

 

6.

O2

 

7.

Kontrol af BT og puls.

 

8.

Antihistamin Tavegyl 1-2 mg i.v.
NB: Bør aldrig være første og eneste behandling

 

9.

Solu-Medrol 60 - 125 mg i.v. Dosis afhængig af reaktionens alvor.

 

10.

Hvis årsagen til anafylaktisk shock er subkutan/intramuskulær injektion af allergen eller medicamina på ekstremitet, anlægges staseslange proksimalt og området infiltreres med 0,2 - 0,5 mg Adrenalin. Staseslangen bør løsnes og genanlægges ca. hvert 5. min. Generelle regler for shockbehandling følges. Altid indlæggelse og observation i 24 timer af hensyn til risiko for protraherede symptomer.


 

2.

Systemiske reaktioner
(Universel urticaria, angioødem)

 

1.

Adrenalin (1 mg/ml)
0,3 - 0,5 mg dybt s.c. eller i.m.

 

2.

I.v. adgang (drop med NaCl)

 

3.

Adrenalin spray (10 - 20 pust) ved larynxødem.

 

4.

Kontrol af BT og puls.

 

5.

Antihistamin: Tavegyl 1-2 mg i.v.

 

6.

Kortikosterod
Solu-Medrol 15,6 mg = 0,25 ml af en opløsning af Solu-Medrol 125 mg i 2 ml.


 

3.

Mild urticaria

 

1.

Antihistamin: Tavegyl 1 - 2 mg i.v.

 

2.

I.v. adgang (venflon)
Observer minimum 60 min.


 

4.

Astma
Mild til moderat

 

1.

Beta-2-agonist inhalationspulver
Ventodisk 0,8 mg

 

2.

I.v. adgang (venflon)

 

Svær:

 

3.

Beta-2-agonist inhalation
Ventoline 10 mg

 

4.

Beta-2-agonist systemisk
Ventoline 0,5 mg/ml 0,25 - 0,5 mg i.v.
eller
Bricanyl 0,5 mg/ml 0.25 - 0,5 mg i.v.
og/eller

 

5.

Teofylamin 22 mg/ml, 200 - 400 mg i.v. over 15 minutter.
CAVE: Patienter i slow release Teofylamin-behandling.
Overvej indlæggelse

 

6.

Kortikosterod: Som nævnt under IIProfylakse
Spørg om allergi. Hvis ja noter som CAVE.
Spørg om allergi inden et lægemiddel administreres.
Vær opmærksom på krydsreagerende lægemidler.
Patienter, der angiver allergi overfor et lægemiddel eller som tidligere har reageret anafylaktisk på et lægemiddel, bør have alternative præparater.


Udredning
Alvorlige reaktioner bør udredes. Allergiklinikken, lungemedicinsk afdeling kontaktes.