Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut situation i bassin – Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Formål

At personale og ekstern bruger ved hvordan de skal håndtere en træningsgæst, der bliver akut dårlig eller bevidstløs i forbindelse med brug af bassinet.

Definition af begreber

Bassinet er beliggende på Skagen Gigt- og Rygcenter – adresse: Hans Baghs Vej 25

Eksterne brugere: Andre brugere (fra foreninger, kommune mv), som kan leje bassinet

Beskrivelse

Der SKAL være personale til stede i bassinrummet, når der er træningsgæster i vandet.

Hav altid opdriftsmidler klar på kanten eller i umiddelbar nærhed.

Handling i tilfælde af dårlig eller bevidstløs person i bassinet:

  • • Personalet ved bassinet alarmerer i første omgang ved at råbe efter hjælp på gangen

  • • Personalet springer herefter i bassinet

  • • Træningsgæsten trækkes til bassinkanten og hjælpes op på gulvet. Er det ikke muligt, holdes træningsgæsten flydende ved hjælp af halskrave og andre opdriftsmidler

  • • Tilkaldt hjælper ringer 0112 på telefonen, der hænger på væggen

  • • Allerede i vandet undersøges for puls og respiration

Er der ingen puls og respiration/hjertestop:
- er træningsgæsten stadig i vandet startes kunstigt åndedræt
- få træningsgæsten op på gulvet hurtigst muligt, så der kan gives hjertemassage
- når træningsgæsten er på gulvet, fortsættes genoplivningen (30 tryk/2 indblæsninger)

- hent hjertestarteren (se nedenstående vedr. hjertestarter ved bassin) og følg hjertestopinstruksen

Er der puls og respiration:
- træningsgæsten kommer op af bassinet, lejres hensigtsmæssigt og holdes varm

  • • Afvent ambulancen.

 

Brug af hjertestarter ved bassin

Ved brug af hjertestarter i bassinområde, er det vigtigt, at patientens bryst er helt aftørret – både for at elektroderne kan sidde fast og for at lede strømmen korrekt.

Der må ikke være vandforbindelse mellem førstehjælper og patient, da strømmen i givet fald kan ledes til førstehjælperen.

Førstehjælperen skal ligeledes aftørre omkring patienten og selv afklæde sig eventuel våd trøje for ikke at dryppe rundt om eller på patienten. Gulvet må gerne være fugtigt/svabet/aftørret, så længe det ikke er decideret vådt.