Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Giraffe kuvøse

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Indstilling af temperatur2

Skærmmenu4

Regulering af luftfugtighed4

Brug af timer4

Vejning af barnet4

Andre funktioner4

Trendelenburg/anti-Trendelenburg4

Barnet ud af kuvøsen5

Ændring af kuvøse til ”akut-bord”5

Arbejdshøjde7

Arbejdslampe7

Slange-/tube holder7

Skærmning af barnet7

Rengøring7

Hjælp fra neonatalafdelingen8

Referencer8

Beskrivelse

Picture 1

Kuvøsen tilsluttes netstik og tændes på kontakten foran på ”søjlen”. Hvis den ikke tænder, så tjek at hovedkontakten nederst på bagsiden af søjlen er tændt.

 

 

 

Når kuvøsen tændes ser displayet således ud

 

 

Picture 2

Indstilling af temperatur

 1. 1. Regulering af temperatur foretages på panelets venstre side:

Picture 3

 1. 2. Kuvøsen varmes op inden barnet lægges ind. Imens kuvøsen varmer op vælges rumtemperatur for at undgå alarmer

 2. 3. Herefter vælges mellem patientføler og rumtemperatur.

  • • Aktuel temperatur vises øverst og indstillet temperatur nederst

  • • OBS Når patientføler er valgt er det vigtigt at føleren ikke er dækket til og at barnet ikke ligger på føleren. Følerens metaldel skal vende ind mod huden, og føleren fikseres med et lille ”metal-klistermærke” som fås på neonatalafdelingen. Der er ikke varme i føleren, så den skal ikke flyttes med faste intervaller. Tjek dog ved lejringsskift at føleren er placeret som beskrevet ovenfor

  • • Hvis barnet svøbes i tæppe eller dyne, ændres indstillingen til rumtemperatur i stedet, da barnet ellers vil få det for varmt

  • • Hvis barnet er ude af kuvøsen ændres indstillingen til rumtemperatur, da kuvøsen ellers vil blive for varm

 

 

Picture 4

 1. 4. Temperaturen reguleres med pilene op og ned

 2. 5. Når lugerne er åbne mister barnet varme. For at mindske varmetabet kan ”varmegardinet” tændes. Når det er tændt blæser der varm luft ned lige inden for kuvøselugerne. Funktionen slukker af sig selv efter nogle minutter

Skærmmenu

I skærmmenuen navigeres rundt ved hjælp af navigationsknappen til højre. En undermenu forlades (og de indstillede værdier gemmes) ved at gå til menupunktet ”Afslut/udført”

Picture 5

Regulering af luftfugtighed

 1. 1. Først fyldes vandkarret i fodenden af kuvøsen op til max med sterilt vand

  • • Karret efterfyldes efter behov. Rengøres sammen med kuvøsen på neonatalafdelingen en gang om ugen

 1. 6. Tryk på del menuen ”Rel. Fugtighed”

  • • For børn med gestationsalder > 32 uger indstilles luftfugtigheden til 50 % - kan også helt slås fra hvis barnet ikke behøver det

Brug af timer

 1. 2. Tryk på delmenuen ”Timer” og følg instruktionen for at starte tidtagning

Vejning af barnet

 1. 3. Tryk på delmenuen ”Vægt”

 2. 4. Lad barnet ligge på underlaget

  • • Sørg for at der ikke ligger ting rundt om lejet der kan forstyrre vejningen

  • • Der må gerne ligge svøb og lignende på selve madrassen

  • • Lejet skal være i vater

 1. 5. Følg instruktionerne på skærmen

Andre funktioner

Trendelenburg/anti-Trendelenburg

 

Picture 6

 

 

 

Når knappen (placeret ved hovedenden af lejet) trykkes i pilens retning kan lejet frit vippes i Trendelenburg/anti-Trendelenburg

Barnet ud af kuvøsen

 

Picture 7

 

 

Hvis barnet skal ud af kuvøsen, f. eks. for at komme over til forældrene, kan hele lejet trækkes ud som en skuffe, så man får barnet lidt tættere på sig

 

Åbning af kuvøsen ved procedurer

 

 

Picture 8

 

 

Picture 9

 

 1. 6. Låget løftes ved at trykke på knapperne med pile – sidder nederst på ”søjlen” eller på fodpedalen, og alle sider vippes ned

 1. 7. Når låget hæves fremkommer en varmelampe som holder barnet varmt

  • • Vigtigt at låget hæves helt op. Hæves det kun delvist op starter varmelampen ikke og barnet kan blive afkølet

  • • Når kuvøsen anvendes åben SKAL barnet have temperaturføleren på. OBS at føleren sidder på et sted hvor overvarmen rammer barnet, så barnet ikke får for meget varme

 1. 8. Når kuvøsen er helt åben kan lejet frit drejes, så det ikke er nødvendigt at løfte barnet i forbindelse med procedurer

 

 

 

Picture 10

 

 1. 9. Når proceduren er afsluttet lukkes siderne og til sidst låget igen for at give barnet mest mulig ro og stabil varme. Ledninger og slanger føres ud af kuvøsen via de hulle der i begge sider af begge endegavle

Arbejdshøjde

 

Kuvøsen hæves og sænkes ved hjælp af fodpedaler på begge sider af kuvøsen

 

 

Picture 11

Arbejdslampe

På kuvøsen er monteret en arbejdslampe, der kan justeres i to forskellige styrker.

Slange-/tube holder

 

 

I skuffen under kuvøsen ligger en støttearm til at holde slanger, tube, sonde og lignende ved behov

 

PICT0085

Skærmning af barnet

Har barnet brug for at blive skærmet for lyd og lys findes der et overtrækstæppe til kuvøsen. Kan lånes på neonatalafdelingen.

Rengøring

Kuvøsen rengøres af rengøringspersonale på neonatalafdelingen en gang om ugen. Ring til portør og bestil en ny, når kuvøsen har været i brug i en uge. Dato for udskiftning noteres på observationsskemaet.

Hjælp fra neonatalafdelingen

Ved behov for hjælp til betjening af kuvøsen kan apparaturansvarlig Anette Kjærsgaard (neonatalafdelingen) kontaktes på tlf. 63457 på hverdag i dagtid. Ved akutte problemer og spørgsmål udenfor alm. dagtid kontaktes neonatalafdelingen på tlf. 63442.

Formål

At sikre korrekt opsætning og anvendelse af Giraffe kuvøse til spædbørn indlagt i intensiv afdeling

Definition af begreber

I neonatalafdelingen, Aalborg Sygehus findes to forskellige kuvøser:

 

Giraffe Omnibed kuvøse:

Kuvøse som kan lukkes for at skærme barnet og åbnes helt i forbindelse med procedurer

Giraffe Incubator kuvøse:

Identisk med Omnibed kuvøsen bortset fra at låget ikke kan løftes

Referencer

Undervisning ved apparaturansvarlig sygeplejerske Anette Kjærsgaard, Neonatalafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Sygehus

Ohmeda Medical. Giraffe Omnibed – operator’s manual