Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

”Arbejdsborde”, ”Akuttasker” og ”Hjertestopvogn” Udskiftning/holdbarhedskontrol af medicin, Anæstesiafdeling Nord

Beskrivelse1

Arbejdsbord1

Akuttasker1

Rød Hjertestopvogn1

Formål2

Definition af begreber2

Arbejdsbord2

Akuttaske2

Rød hjertestopvogn2

Referencer2

Beskrivelse

Arbejdsbord

Anæstesisygeplejersken har det daglige ansvar for:

 • • Opfyldning af medicin efter indholdsfortegnelse

 • • Holdbarhedskontrol af medicin

 • • Følge de hygiejniske principper ved håndtering af medicin

Der foretages grundrengøring to gange årligt – dokumenteres på skema i medicinrummet.

Akuttasker

Gangkoordinatoren har ansvar for at:

 • • Returnerer akutbakker – anbrudte eller med overskredet dato til Apoteket i grå medicinkasse - plomberet med en sort nylonstrips og påført afdelingens navn. Dokumenteres på skema i medicinrummet

 • • Modtage og registrere nye akutbakker, nr. og udløbsdato. Dokumenteres på skema i medicinrummet

 • • Udskifte Suxameton hver 14. dag i begge tasker

 • • Akuttaskerne tjekkes hver måned. Dokumenteres på skema i medicinrummet

Rød Hjertestopvogn

Gangkoordinatoren har ansvar for at:

 • • Medicin i aflåst skuffe og udskifte Suxamethon hver mandag

 • • Returnere hjertestopbakke - anbrudte eller med overskredet dato til Apoteket, plomberet med sort nylonstrips, påført afdelingens navn. Dokumenteres på skema i medicinrummet

 • • Modtage og registrere nye hjertestopbakker, nr. og udløbsdato. Dokumenteres på skema i medicinrummet.

 • • Hjertestopvognen tjekkes hver måned – dokumenteres på skema i medicinrummet

 • • HUSK Danarrest skemaer

Formål

At sikre sig mod anvendelse af for gammelt medicin.

At de hygiejniske principper følges ved håndtering af medicin.

At holdbarhed og udskiftning af medicin følges.

Definition af begreber

Arbejdsbord

 • • Et skuffearrangement på hjul findes på alle operationsstuer indeholdende utensilier til brug for anæstesi

 • • Øverste skuffe er aflåst indeholdende medicin

Akuttaske

 • • 2 røde rygsække anvendes under transport af patienter til andre sygehuse

 • • Rygsækkene indeholder hvide præfyldte akutbakker fra Apoteket og 1 æske med Suxameton, som afdelingen selv udskifter

 • • Opbevares i afdelingens medicinrum

Rød hjertestopvogn

 • • Transportabel vogn med udstyr til brug ved ”hjertestopkald” på Aalborg Universitetshospital Sygehus Nord

 • • Indeholder præfyldt hjertestopbakke med medicin fra Apoteket og intubationsmedicin i en aflåst skuffe som afdelingen selv udskifter

 • • Opbevares i afdelingens medicinrum

Referencer

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd, (12.1.3)

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin