Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cerebrospinalvæske – undersøgelse af

Anvendelsesområder

Kliniske afdelinger der udtager cerebrospinalvæske til undersøgelse.

Rekvirering

Cerebrospinalvæske-undersøgelse for celler, glukose, protein og hæmoglobinderivater:

Rekvireres i Labka som Csv-us.

Billede 1

Aalborg: Csv-us indeholder ikke Csv-gul. Ved mistanke om subaraknoidalblødning skal der særskilt rekvireres Csv-Hb-de.

Billede 8

Billede 2

Kontakt klinisk Biokemisk Afdeling for prøvetagning til P-Glukose (P-Glc-Lumb). Prøven bestilles særskilt og skal tages i forbindelse med udtagelse af cerebrospinalvæsken (tidsvindue: 1 time før - ½ time efter).

Cerebrospinalvæske-undersøgelse for lokal IgG-syntese i centralnervesystemet:

Rekvireres i Labka som Csv-pr-typ. Der sker automatisk bestilling af en serumprøve.

Billede 24

Billede 25

Rekvisition nedenfor benyttes til blodprøvetagning.

Kontakt klinisk Biokemisk Afdeling for veneprøvetagning (blodprøven skal tages inden 3 døgn).

Billede 26

Se desuden Laboratorievejledningen for yderligere oplysninger.

Patientidentifikation

Udfør patientidentifikation og mærk prøve/r med nummer fra den udskrevne PTB-blanket. Nummerer glassene i den rækkefølge som de er udtaget.

Prøvetagning

Der anvendes glas med falsk bund. Glas rekvireres på Klinisk Biokemisk Afdeling:

Aalborg: tlf. 64898

Hjørring: tlf. 41176

Thisted: tlf. 50150

Evt. andet glas benyttes til undersøgelse for Csv-pr-typ (minimum 2,0 ml).

Andet glas benyttes til Csv-us (minimum 2,0 ml) og evt. Csv-lac. Prøven afleveres personligt og hurtigst muligt (inden 15 minutter) til Klinisk Biokemisk Afdeling. Ved Csv-subaraknoidalblødning skal prøven pakkes ind i stanniol.

Korrekt mærket ekstra materiale kan evt. opbevares på Klinisk Biokemisk Afdeling til senere undersøgelse. Prøven opbevares på køl i én uge.

Er der ikke bestilt Csv-us, men kun analyser til Klinisk Mikrobiologi, opbevares evt. ekstra glas på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Hjørring: Prøver fra Infektionsmedicinsk Afdeling følger patienten.

Fejlkilder

  • • Blodtilblanding

  • • For gammelt prøvemateriale

  • • Prøven har fået lys (ved Csv-subaraknoidalblødning)

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale skal som alt prøvemateriale betragtes som smittefarligt.

Formål

Vejledning i rekvirering af prøvemængde og håndtering af cerebrospinalvæske til undersøgelse på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Dokumentationsform

Svar foreligger elektronisk.