Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cerebrospinalvæske – undersøgelse af

Anvendelsesområder

Kliniske afdelinger der udtager cerebrospinalvæske til undersøgelse.

Rekvirering

Cerebrospinalvæske-undersøgelse for celler, glukose, protein og hæmoglobinderivater:

 

I NordEPJ RSM-modul

Her vælges prøvetagning hos rekvirent med specifikt tidspunkt for prøvetagning af spinalvæske – prøvetager angives som ”Kommentarer:”

 

Billede 7

Materialetype ændres til Csv, og analysen fremsøges som herunder ”Csv-Cerebrospinalvæske gruppe”

Billede 9

Ved behov for bestemmelse af hæmoglobinderivater eller proteintyper tilføjes disse grupper som herunder

Billede 11

 

 

I Labka Webklient rekvireres som Csv-us.

Billede 1

Aalborg og Thisted: Csv-us indeholder ikke Csv-Gul. Ved mistanke om subaraknoidalblødning skal der særskilt rekvireres Csv-Hb-de

Billede 8

 

Billede 2

Kontakt klinisk Biokemisk Afdeling for prøvetagning til P-Glukose (P-Glc-Lumb). Prøven bestilles automatisk og skal tages i forbindelse med udtagelse af cerebrospinalvæsken (tidsvindue: 1 time før - ½ time efter).

Cerebrospinalvæske-undersøgelse for lokal IgG-syntese i centralnervesystemet:

Rekvireres i Labka som Csv-Pr-typ. Der sker automatisk bestilling af en serumprøve.

Billede 24

Rekvireringen udløser 2 PTB – en til csv og en til blodprøve

Billede 25

 

Rekvisition nedenfor benyttes til blodprøvetagning.

Kontakt klinisk Biokemisk Afdeling for veneprøvetagning (blodprøven skal tages inden 2 døgn).

Billede 26

Se desuden Laboratorievejledningen - Csv-Pr-typ for yderligere oplysninger.

 

Patientidentifikation

Udfør patientidentifikation og mærk prøve/r med nummer fra den udskrevne PTB-blanket. Nummerer glassene i den rækkefølge som de er udtaget.

Prøvetagning

Der skal noteres brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning på PTB inden prøven afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Der anvendes glas med falsk bund. Glas rekvireres på Klinisk Biokemisk Afdeling:

Aalborg: tlf. 64898

Hjørring: tlf. 41176

Thisted: tlf. 50150

Evt. andet glas benyttes til undersøgelse for Csv-pr-typ (minimum 2,0 ml).

Andet glas benyttes til Csv-us (minimum 2,0 ml) og evt. Csv-Lac. Prøven afleveres personligt og hurtigst muligt (inden 15 minutter) til Klinisk Biokemisk Afdeling. Ved Csv-subaraknoidalblødning skal prøven pakkes ind i stanniol.

Korrekt mærket ekstra materiale kan evt. opbevares på Klinisk Biokemisk Afdeling til senere undersøgelse. Prøven opbevares på køl i én uge.

Er der ikke bestilt Csv-us, men kun analyser til Klinisk Mikrobiologi, opbevares evt. ekstra glas på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Hjørring: Prøver fra Infektionsmedicinsk Afdeling følger patienten.

Fejlkilder

  • • Blodtilblanding

  • • For gammelt prøvemateriale

  • • Prøven har fået lys (ved Csv-subaraknoidalblødning)

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale skal som alt prøvemateriale betragtes som smittefarligt.

Formål

Vejledning i rekvirering af prøvemængde og håndtering af cerebrospinalvæske til undersøgelse på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Dokumentationsform

Svar foreligger elektronisk.