Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Identifikation af patienter før blodprøvetagning

 

Vedrørende identifikation af patienter ved blodprøvetagning
Før blodprøvetagning skal man udspørge patienten om dennes navn og cpr-nummer og sammenligne dette med laboratoriehenvisningen.


Vedrørende identifikation af prøver
Blodprøver til blodtypebestemmelse, BAC-test og BF-test:

a.

Blodprøve til blodtypebestemmelse og forligelighedsundersøgelse skal tages uafhængig af hinanden, dvs. ved 2 af hinanden tidsmæssigt uafhængige prøvetagninger.

b.

Inden blodprøvetagning skal blodtyperekvisitionen og prøveglasset være mærket med patientens fulde navn og cpr-nummer.

c.

Ud over sædvanlig identitetskontrol før blodprøvetagning, skal identitet mellem data på glasetiketter og patientens egne oplysninger om navn og cpr-nummer kontrolleres under blodprøvetagning, idet man beder patienten selv sige navn og cpr-nummer.
Derpå kan kontrollen af dette signeres.
Hvis patienten er bevidstløs, eller der er tale om et barn, kan identiteten sikres ved anvendelse af identitetsarmbånd med navn og cpr-nummer. I sådanne tilfælde skal 2 personer deltage i identitetskontrollen.


 

Identifikation af øvrige laboratorieprøver
Glasidentifikationen sikres ved de selvklæbende, nummererede etiketter fra laboratoriehenvisninger.
Glassene skal mærkes inden prøvetagningen, og før man har forladt patienten.