Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum 3 – Instrukser

ViewUser

Grabbe, hvordan gør jeg

Hvad er godt at tage i rum 3

Hvordan tager jeg billeder i rum 3?

Børn, lille, stor

Find gamle billeder

Gennemlysningsskærm + hvid kasse?

Manuel indtastning af navn og CPR nr.

Tænd og sluk

Strålebeskyttelse

Placering af patient

Oplæringsprogram

ViewUser

1

Klik på denne og nu er du på worklisten med de patienter, der er fotograferet.

Find din patient og dobbeltklik.

Du bladrer i billederne med piletasterne (cursoren skal være i billedet).
 

Højre og venstre markering.

2

Klik på R eller L og klik på billedet og placer R/L mærket.
 

Tekst

Klik på

3

og vælg den ønskede tekst eller vælg

4

og skriv den ønskede tekst.

Klik på billedet, der hvor du vil have teksten.
 

Målinger

5

(distance) måler afstande i mm

6

(High) viser optagelsesparametre mAs, ms, kv

7

Zoom to shutter og reset shutter

 

 

Se alle billeder, klik på All

8

Slette billeder

9

Klik på denne (selection mode).

Klik på det eller de billeder du ønsker slettet.

Klik på

10

(delete selected images) (den er først ”aktiv” når du har gjort ovenstående)

Vælg Delete.

Du kan også vælge kun at sende udvalgte billeder i PACS.

Klik på udvalgte billeder tast F8 eller

11

(Flag images).

 

Lys/kontrast ændres ved at holde ”musehjulet” nede og køre op eller ned.

Rotation og spejlvending

12 OBS – OBS – OBS - disse ændringer bliver ikke overført til PACS.

 

Sende billederne i PACS/EasyViz

13

1.

Klik på i øverste bjælke.

2.

Under ”To” er der et rullegardin, vælg PACS.

3.

Tryk OK.

 

Det er vigtigt, at alle undersøgelser arkiveres begge steder.

 

Grabbe, hvordan gør jeg

Det sidste gennemlysningsbillede (det du ser på skærmen) kan gemmes.

 

Tryk på GRAB (venstre øverste hjørne på betjeningspulten)

 

Clipboard01

 

Vil du gemme flere billeder f.eks. oesophagus, så holder du ”grab”-knappen nede, mens du gennemlyser, så gemmes alle billederne.

 

Hvad er godt at tage i rum 3

Gennemlysningsundersøgelser:

Fistulografi (konfereres med radiolog)

Oesophagus

Oversigt over abdomen på børn (når man kan nøjes med at grabbe et billede)

Tarmpassage

Ventrikel

 

Hvordan tager jeg billeder i rum 3?

Hvid skærm:

Tryk på optagelse

Clipboard02

Tryk evt. på Liste

Clipboard03

 

Tryk udfor din patient.

Tjek i det blå felt at patientens navn og undersøgelse er korrekt.

Du er nu klar til at tage dine billeder.

I højre øverste hjørne kan du vælge program.
OBS!!! Det valgte program er lyseblåt…….

Billederne ses på gennemlysningsskærmen eller på skærmene i rummet.

Redigering foregår på ViewUser (se denne).

Luk undersøgelsen ved at trykke udfor luk uns i nederste højre hjørne (skal IKKE gøres, hvis du er i gang med en tarmpassage, og der skal tages billeder senere).

 

Børn, lille, stor

Apparatet i Rum 3 vælger selv børneprogram ud fra CPR.NR, når barnet er under 6 år.

 

Hvid skærm:

Nederst i venstre side

Tryk:

opt.param.

 

 

 

?

 

 

 

Vælg:

patienttype

 

 

 

?

 

 

 

Vælg:

ønskede patienttype f.eks. barn, lille, stor

Den ”lille mand” midt på den hvide skærm viser, hvad programmet er indstillet til. Få blå streger = lille patient. Mange blå streger = stor patient.

 

Find gamle billeder

ViewUser

Worklist (patientlisten)
Står normalt på
dagens patienter

Klik på rullegardin i højre side.

Vælg: All studies in home database.

Man kan ændre rækkefølgen på listen ved at trykke på de forskellige overskrifter f.eks.:

 

Patient Name
Patient ID
Study Description
Study Time
Study Date

Slut af med at klikke på rullegardin og vælg dagens patienter.

 

Gennemlysningsskærm + hvid kasse?

Bruges kun til at se billeder på.

Er identisk med skærm + fjernbetjening i rummet.

 

 

 

Bruges til at bladre frem og tilbage i billederne.

 

 

Manuel indtastning af navn og CPR nr.

(Hvid skærm)

 

Vælg:

Clipboard06

eller

Clipboard07

 

Clipboard08

eller

Clipboard09

 

 

Patient ID:

Cpr.nr. uden bindestreg.

Navn:

Efternavn, Fornavn.

Fødselsdato:

dd/mm/yyyy altså f.eks. 31/04/1995

 

Vælg ”undersøgelser” på venstre side af ”hvid skærm”.

Vælg ønskede undersøgelseskategori f.eks. underekstremitet.

Vælg specifik undersøgelse i højre side f.eks. højre hofte.

Der kommer en boks frem, hvor der står tilføj undersøgelse, her skal du blot trykke OK (selvom der ikke står korrekt undersøgelse øverst).

 

Vælg:

Clipboard10

eller

Clipboard11

Nu kan der tages billeder.

 

Tænd og sluk

Tænd gennemlysningsapp:

Hvid skærm:

Hold den grønne knap inde i ca. 10 sekunder til der kommer lys i de 3 små lygter på tastaturet.

Harddisk (grå dell) lille rund knap midt på.

Vent i ca. 2 minutter til alt er ”vågnet op”!!
 

ViewUser skærmen

Tryk Ctrl+Alt+Delete


Log on to windows

 

Ny kasse:

Log on: (se rullegardin).

Klik OK.

 

Sluk gennemlysningsapp:

Hvid skærm:

Tryk på den ”grå” knap og hold den inde til der lyder et lille bip (ca. 4 sekunder).

Apparatet lukker nu ned, du skal ikke gøre mere her.
 

ViewUser:

Klik på ”session” øverst til venstre.

Klik på ”exit”.

Klik på ”START” nederst til venstre.

Klik på ”Shut down”.

Klik på ”Shut down”.


Gennemlysningsapp. Slukkes en gang dagligt inden vagtskifte af dagvagten.

 

Strålebeskyttelse

Stå altid så langt fra lejet som muligt.

Ophold i rummet kun, hvis det er nødvendigt.

Aldrig hænderne i strålefelter under brug.

 

Hvis du skal opholde dig i rummet under gennemlysning eller eksponering, så husk:

Blyforklæde

Thyreoideabeskytter

Blyhandsker

Blybriller kan hentes i CT

 

Overvej at lave undersøgelsen med underbordsrør.
Til evt. kompression af tarme er der en træske i skabet.

 

Placering af patient

Liggende undersøgelser

S-I-led

Knæ (liggende)

Crus

Myelomatose-us.

O.o.a på børn

O.o nyrer og urinveje

Tarmpassage

 

Patienten skal ligge med hovedet ud mod ”multirummet”.

Stående

undersøgelser

Trachea

Skulder

Clavikel

A-C-Led

Sternum

Humerus

Oesophagus

Ventrikel

 

Patienten skal stå med næsen ud mod ”multirummet”.

 

 

Knæ (Arthrose)

 

Patienten skal stå med næsen ud mod omklædningsrummet.

 

 

Oplæringsprogram

  • • Tænd og sluk

  • • Parkering af lungerør

  • • Hvordan tager jeg billeder (PRI)

  • • ViewUser (PRI) (bearbejdning og forsendelse af billeder)

  • • Gennemgang af betjeningspult.

”røntgenblokeringsknap”

Over/underbordsrør (forflytning)

Grabbe gennemlysningbillede

  • • Gennemgang af lejets funktioner

Raster, fodplade og håndtag

  • • Almindelige undersøgelser i rum 3

Konventionel rtg

Gennemlysningsundersøgelser

Placering af patienten

  • • Kontrast

  • • Manuel indtastning