Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fluorescein og ICG angiografi

Fluorescein og ICG angiografi

 

Patient-/klientgruppe: Patient som skal have lavet enten fluorescein angiografi el. fluorescein og ICG angiografi

Forberedelse af patienten:

 • Læs i elektronisk patientjournal for at få indsigt i patientens situation, hvilket øje, der er det primære samt om der er tale om fluorescein angiografi eller fluorescein og ICG angiografi.

 • Modtagelse af patienten og identifikation af patienten efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21100). Identifikation noteres i clinical

 • Patienten informeres om dagens undersøgelse, herunder:

  • Virkning og bivirkning af øjendråber

  • At der skal anlægges venflon

  • Virkning og bivirkning af kontraststof

   • ▪ Gulfarvning af urin i ca. 1 døgn

   • ▪ Ved sjældne tilfælde kan der forekomme lettere ubehag i form af kvalme

  • Vigtigheden i at sidde stille, samt have åbne øjne under fotoundersøgelsen

  • At patienten skal blive på afdelingen 30 min. efter indgift af kontraststof. Patienten skal befinde sig i venteområdet omkring fotorummet, så patienten er synlig for så meget personale som muligt.

  • Det videre forløb

 • Patienten dilateres med 1 dr. Phenylephrine 10% og 1 dr. Tropicamide 1%.

 • Der anlægges venflon. Der tages altid kontakt til kollega for hjælp med anlæggelse inden der tilkaldes narkose. Narkosen tilkaldes via columna opgavesystemet, og bookes som en hasteopgave.

 

Forberedelse af fluorescein og ICG:

 • ICG er et tørstof – kommer i hætteglas med 25 mg, som skal blandes med 5 ml. sterilt vand til en opløsning, som svarer til 5mg/ml. Der gives 3 mg ICG ved angiografi, hvilket svarer til 0,6ml af ICG 5mg/ml.

 • Alt ICG trækkes fra hætteglas op i en 5 ml sprøjte, hvorpå der sættes trevejshane.

 • Fluorescein 100mg/ml kommer i hætteglas med 5 ml. Der trækkes 2,5 ml Fluorescein 100mg/ml op i en 5 ml sprøjte. (Et hætteglas kan altså deles mellem to sprøjter)

 • Skal der laves fluorescein og ICG angiografi doseres disse sammen i sprøjten, som allerede indeholder fluorescein.

 

Fotoundersøgelsen:

 • Selve fluorescein eller fluorescein og ICG angiografien udføres af fotograf eller fotograferende sygeplejerske

 • Fotografen starter med at tage indledende billeder inden indgift af kontraststof.

 • Inden indgift af kontraststof holdes time out af fotografen, så sygeplejerske og fotograf er enige om, hvilket øje, der er det primære øje, samt om der er tale om en fluorescein angiografi eller fluorescein og ICG angiografi.

 • Sygeplejersken siger til, når hun starter indgift af kontraststof samt når al kontraststof er givet. Kontraststoffet indsprøjtes med en hastighed på ca. 1 ml/s.

 • Venflon skylles altid inden og efter indgift med NaCl.

 • De vigtigste billeder tages i løbet af de første 2 min. og det er derfor vigtigt, at sygeplejerske, patient og evt. pårørende forholder sig i ro, og at der ikke snakkes for meget i fotorummet.

 • Efter indgift observeres patienten m.h.t. bivirkninger og allergi overfor fluorescein og/eller ICG. I tilfælde af bivirkning noteres dette i clinical.

 • Patienten observeres min. 5 min. inden sygeplejersken må forlade fotorummet.

 • Venflon seponeres når undersøgelsen er færdig, og sygeplejersken har sikret sig at patienten er velbefindende.