Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af produkter fra KIA

Trombocyt, Capri – og stamcelleprodukt

Nedfalds – og trykplader med vækst

Baggrund

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Aalborg UH fremstiller forskellige blodprodukter, bl.a. stamcelle, Capri - og trombocytprodukter.

For at leve op til krav fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed kontrolleres, at der ikke sker bakteriel kontaminering af produkterne.

Kontrollen sker ved at inokulere blodproduktet i en aerob bloddyrkningsflaske flaske, som sendes til dyrkning på KMA.

Trombocytprodukt: Produktet kan være givet til en patient inden svaret foreligger. Ved positiv mikroskopi i KMA, har KIA brug for akut svar på mikroskopi, så produktet kan sættes i karantæne. Hvis produktet er givet til en patient og denne er febril, vil evt. behandling ske i samråd med læge fra KMA samt læge fra patientens stamafdeling.

 

Stamcelleprodukt: Produktet bliver ikke givet til patienter, før resultatet af dyrkning foreligger. Evt. profylaktisk antibiotikabehandling aftales mellem KMA samt læge fra patientens stamafdeling.

 

CAPRIprodukt: Produktet bliver ikke givet til patienter, før resultatet af dyrkningen foreligger.

 

Nedfalds – og trykplader: Når der fremstilles celleprodukter, skal det dokumenteres, at der arbejdes under aseptiske forhold.

AiC renrum stamceller: 12 gange om året kontrolleres forholdene ved at placere blod - eller TSB plader i 4 timer i arbejdsfeltet. Efter 7 dages inkubation aflæses pladerne. Plader med vækst sendes til KMA til identifikation.

AiB renrum CAPRI celler: 12 gange om året kontrolleres forholdene i AiB lab og tilhørende sluser ved hjælp af aftryk med trykplader, samt ved at placere TSA nedfaldsplader i 4 timer flere specifikke steder. Derudover placeres en TSA nedfaldsplade under alle procedurer, hvor patientmateriale håndteres, og efterfølgende fortages handskeaftryk. Efter 5 - 7 døgns inkubation ved 37° aflæses pladerne. Plader med vækst sendes til KMA til identifikation.

 

Trombocyt, CAPRI - og stamcelleprodukt

Materialer

Til hvert produkt der skal kontrolleres, modtages en aerob bloddyrkningsflaske (BACTEC Plus Aerobic/F) eller børneflaske (BACTEC Peds Plus/F) afhængig af prøvemængde, samt tilhørende PTB blanket.

Registrering

Prøverne rekvireres elektronisk.

 • • Prøverne registreres i Miljølab (M) under henholdsvis trombocyt, CAPRI- eller stamcelleprodukt.

 • • Tildel labnr. og kopier indholdet under ”Patientnavn”

 • • Slet spørgsmålstegn i feltet ”CPR-nummer”, og tryk enter til du står i ”Patientnavn”

 • • Indsæt kopieret tekst og gem registreringen

 • • Undersøgelsestype: aerob dyrkning i 7 dage.

 • • Stregkoden fra flasken scannes i BC-boksen som ved bloddyrkninger.

Inkubation

Flaskerne inkuberes i BACTEC i 7 døgn. Aflæsning følger retningslinjer for bloddyrkninger.

Positive flasker

Behandling af positiv flaske sker efter bloddyrkningslaboratoriets sædvanlige retningslinjer i henhold til mikroskopifund.

Identifikation og resistensbestemmelse aftales med speciallæge eller vagthavende læge ved bloddyrkningskonference. Oftest vil det være relevant med resistensbestemmelse, idet produkterne enten er givet til en patient eller på et senere tidspunkt muligvis skal infunderes, og der i sidstnævnte tilfælde gives profylaktisk antibiotika.

Telefonsvar

Trombocytprodukt:

Positivt mikroskopisvar telefoneres af bioanalytiker, der skal kontakte vagthavende bioanalytiker på KIA (telefon nr. 65550). Der oplyses om fundet eks. ”Gram positive kokker i hobe”.

 

Stamcelle – og CAPRI produkt:

Positive fund rapporteres til Stamcellelaboratoriet på telefonnummer 65555 (man - fre kl. 8.00 – 15.30). Der afgives mikroskopifund, og om fundet tyder på forurening, idet KIA ved positiv dyrkning udtager ny prøve, til dyrkning, fra restmaterialet.

Besvarelse

Negative prøver: Ingen vækst efter 7 døgn.

Positive prøver: Alle positive prøver besvares med resistens.

Frys

Stammer fryses i henhold til bloddyrkningsforskrift, dvs. bakterier der normalt anses som forurening ikke skal fryses.

KNS: skal ikke fryses, men der skal være lavet ”fuld” stafylokok resistens.

Nedfalds – og trykplader

Kun positive plader sendes til KMA.

Registrering

Prøverne rekvireres elektronisk

 • • Prøverne registreres i Miljølab (M) under ”Nedfaldsplade dyrkning”.

 • • Tildel labnr. og kopier indholdet under ”Patientnavn”

 • • Slet spørgsmålstegn i feltet ”CPR-nummer”, og tryk enter til du står i ”Patientnavn”

 • • Indsæt kopieret tekst og gem registreringen

 • • Undersøgelsestype: identifikation

 

Efter registrering nummereres pladen, og skal derefter direkte til aflæsning i podningelaboratoriet.

Aflæsning og identifikation

Pladerne aflæses – ved forskellige fund noteres de hver for sig. Antal kolonier pr. plade tælles og indtastes som sp kommentar.

Bakterierne identificeres i Maldi-TOF. Ingen resistens.

Besvares som vanligt.