Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NIKON zoom mikroskop smz1500

 

Formål

At sikre, at betjening og vedligehold af Nikon Zoom mikroskop SMZ1500 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Reference:

Nikon Stereoscopic Zoom Microscope SMZ1500 Instructions.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarligt for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

 Apparatur

 Utensilier

 Reagenser

 Nikon Zoom Mikroskop

 SMZ1500

 K-Systems/ESCO lyskilde

 Linsepapir

 

 Sterilt H2O

 Sæbeklud (wetwipe)

 

 

Fremgangsmåde

Zoom mikroskopet er indbygget i en LAF-bænk enten LAF-bænk fra K-system eller fra ESCO.

Mikroskopet har vippetubulus.

Lyskilden og varmeplade er indbygget i LAF-bænkens bordplade.

 

 

Betjening

K-system

Lysstyrken ændres vha. piletasterne på LAF-bænkens betjeningspanel

 

ESCO

Lyset tændes og indstilles ved at dreje på skrue på venstre side af lyskilden.

 

Afstanden mellem okularerne indstilles således, at der dannes et billede, når man ser i dem.

Fokuser på objektet vha. en af de to store sorte drejeknapper på hver side af mikroskopet. Drejeknappen er delt i to. Den inderste del er til grov fokuseringen og den yderste del til fin fokuseringen.

Er der synsforskel mellem højre og venstre øje, kan der indstilles på okularerne, således at billedet står skarpt for begge øjne. Dette gøres ved at se i højre okular og fokuser ved at dreje på højre okular og bagefter se i venstre okular og fokuser ved at dreje på det.

Forstørrelsen ændres vha. zoom-knappen på mikroskopets venstre side.

I lyskilden er der et plant og et konkavt spejl, som indstilles vha. drejeknappen på lyskildens venstre side.

 

 

Vedligehold

Dagligt vedligehold:

LAF bænken aftørres sæbeklude

 

Ad hoch vedligehold

Okularerne aftørres med H2O.

 

Skift af halogenlampe

  • • Halogenpære 12V Osram 448060SP 10º, max 20W.

  • • Halogenpæren sidder i det sorte rør bagerst på lyskilden.

  • • Røret afmonteres ved at løsne skruen og trække røret ud.

  • • Halogenpæren afmonteres og den nye halogenpære sættes i.

  • • Røret fastgøres igen på lyskilden.

 

Sekventielt vedligehold.

Rensning, smøring og kontrol af mikroskopet foretages af Ramcon A/S i følge serviceaftale.

 

Logbog

Alle serviceeftersyn, reparationer og problemer noteres i logbogen, som findes i mappen Logbøger.

 

Serviceeftersyn

Der er indgået en serviceaftale med Ramcon A/S med halvårlige servicebesøg. Aftalen indeholder rensning, smøring, kontrol, og justering af mikroskopet.

 

 

Firma

Ramcon A/S

Bregnerødvej 132

3460Birkerød