Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ligamentlæsion – akut MCL

 

Formål

Lægefaglig beskrivelse af behandling af akut MCL-læsion.

Patientgruppe: Patienter med akut MCL-læsion. 

 

Definition af begreber

MCL: Medial kollateral ligament.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Diagnosekode: DS83.4

Operationskoder:KNGE43C (MCL-rekonstruktion med semitendinosus sene). KNGE43D (MCL- rekonstruktion med anden autograft).
 

Bristning af indvendige sideledbånd opstår typisk ved et direkte valgustraume, alternativt et kombineret valgus rotationstraume. I sidstnævnte tilfælde er læsionen oftest ledsaget af beskadigelse af forreste korsbånd. Samtidig kan beskadigelse af indvendige sideledbånd være ledsaget af meniskskade. Modsat vil en beskadigelse af indvendige sideledbånd være differential diagnose til beskadigelse af indvendige menisk.

 

Beskadigelse af indvendige sideledbånd inddeles i:

Grad 1: Ømhed af indvendige sideledbånd, som oftest proksimale hæfte, alternativt distale hæfte, ledsaget af lokal ømhed og ingen eller minimal løshed.

Grad 2: Ømhed af indvendige sideledbånd, som oftest ledsaget af ømhed svarende til ledlinie. Primært er det som hovedregel muligt at uddifferentiere, om ømheden er proksimal eller distal. Ømheden er ledsaget af let til moderat indvendig sideløshed på let bøjet knæ. Læsionen kan være ledsaget af læsion af forreste korsbånd. I dette tilfælde tillige indvendig løshed på strakt knæ.

Grad 3: Som oftest led i en flerligament skade. Svær indvendig hævelse og svær ømhed. Som oftest ledansamling. Svær løshed på let bøjet samt strakt knæ.

Forundersøgelse

Røntgenoptagelse forfra og i sideplan med henblik på at udelukke frakturer, for eksempel Segond fraktur eller eminentiaafrivning.

 

Behandlingsstrategi

Grad I: Behandles med anlæggelse af støttebandage i Skadestuen. Information til patienten om diagnose og efterkontrol hos egen læge med henblik på vurdering.

Grad II: Anlæggelse af ulåst DonJoy bandage. Patienten er mobiliseret med fuld støtte. Instrueres i bevægeøvelser. Specielt instrueres i passiv udstrækning af benet. Kontrol i Idrætsklinikken efter seks uger. Bandageringstid seks uger i alt.

Grad III: Vurderes akut/subakut efter forudgående aftale med en af afsnittets speciallæger på Idrætstraumatologisk afsnit. Eventuelt subakut MR-skanning for at vurdere graden af flerligamentskade og behandlingsstrategi.

 

Fysioterapi

Patienter med grad II læsion med samtidig korsbåndsskade, hvor der er fundet indikation for rekonstruktion af forreste korsbånd, henvises til fysioterapi med henblik på at opnå fuld kontrol over benet, fuldt bevægeudslag og fjerne hævelse, før eventuel korsbåndsrekonstruktion.

Patienter med grad III læsion henvises til fysioterapi, afhængig af graden af ligamentskade.

 

Ambulante kontroller

Grad I: Efterkontrol hos egen læge.

Grad II: Ses i Idrætsklinikken fire til seks uger efter primær undersøgelse i Skadestuen.

Grad III: Afhængig af behandling.

 

Dokumentation

Patientjournalen (EPJ)

Ansvar

Speciallæger i Idrætssektoren