Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EUS vejledt finnålsaspiration FNA og FNB

 

Formål

Diagnostisk og staging af cancer i oesophagus, ventrikel, duodenum, pancreas og galdeveje.

Udredning af submukøse tumorer eller impressioner i øvre gastrointestinal tractus.

Diagnostik og staging af malignitet i mediastinum/thorax.

 

Definition af begreber

EUS Endoskopisk Ultralyds Scanning

FNA FinNålsAspiration

FNB FinNålsBiopsi

 

Beskrivelse

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 • • At EUS-skop og udstyr er til stede og brugbart (EUS fremstilling).

 • • At indikationen foreligger

 • • At patienten er klar

 • • At lægen er klar.

 

Fremstilling FNA

 • • Assistance bord

 • • Stor opsamlingsble

 • • Aspirationskanyle m/stilet 22 g, (evt. 19 g efter lægens anvisning)

 • • WR-glas med skruelåg 10 ml inkl. transport container

 • • Objektglas med hvidt skrivefelt

 • • Plastiketui til to objektglas

 • • Sterilt Nacl 20 ml

 • • 10 ml sprøjte

 • • 1 stk. mesoft steril

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Scanner til stregkoder fungerer

 • • Patoweb er åbnet på stuens computer.

 

Fremstilling FNB

 • • Assistance bord

 • • Stor opsamlingsble

 • • Biopsi kanyle m/stilet 22 g

 • • Biopsiglas

 • • Sterilt Nacl 20 ml

 • • 10 ml sprøjte med luer lock

 • • 1 stk. mesoft

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Scanner til stregkoder fungerer

 • • Patoweb er åbnet på stuens computer.

 

Selve prøvetagningen
 • • Lægen og sygeplejersken sikrer sig, at det udtagne materiale er brugbart til diagnostisk undersøgelse.

 

Efter prøvetagning til cytologi ved EUS:
 • • Fra kanylen påføres en dråbe (2-4 mm) af materialet på objektglasset (1.c)

 • • Materialet stryges ud på glasset

 • • Objektglasset lægges i plastiketui og lukkes først, når materialet er tørt, så det ikke rådner (1.c)

 • • Restmateriale tømmes i WR-glas, og kanylen skylles efter med nacl ned i samme glas

 • • Der påsættes herefter stregkode på plastiketui og glas

 • • I skrivefeltet på objektglas skrives patientens cpr.nr.

 • • Stregkoderne scannes ind

 • • Der noteres på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 • • På plastiketui og glas påsættes desuden patientidentifikationslabel

 • • Der noteres altid nummer på prøverne

 • • Markering af prøver skal altid ske på glasset/beholderen og ikke på låget (1.b).

 

Efter prøvetagning til histologi ved EUS:
 • • Lægen/sygeplejersken sprøjter Nacl gennem kanylen, så vævet kommer direkte i biopsiglasset

 • • Biopsiglasset lukkes og fyldes med formalin

 • • Der påsættes herefter stregkode på glasset

 • • Stregkoderne skannes ind

 • • Der noteres på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 • • På glasset påsættes desuden patientidentifikationslabel

 • • Der noteres altid nummer på prøverne

 • • Markering af prøver skal altid ske på glasset/beholderen og ikke låget (1.b.).

 

Referencer

 1. 1. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen www.laboratorievejledning.dk

a.Patologisk anatomi - rekvirering af undersøgelse

b.Patologisk anatomi - fremsendelse af materiale

c.Patologisk anatomi - anden cytologisk undersøgelse

 1. 2. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af pakkeforløb.