Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Heparinbehandling i.v.

 

Formål

Sikre korrekt heparinbehandling i.v. i henhold til instruks.

 

Beskrivelse

Indikation

 • • Sammen med, og i forlængelse af, trombolysebehandling med Actilyse ved lungeemboli

 • • Ikke trombolysebehandlet lungeemboli/DVT hos patienter med stor blødningsrisiko

 

Kontraindikationer

 

Blodprøver

APTT TAGES INDEN OPSTART AF HEPARIN med henblik på UDGANGSVÆRDI

 

Prøven tages med uopsætteligt svar.

 

 • • APTT tages 4-6 timer efter opstart af behandling

 • • APTT tages 4-6 timer efter dosisændringer

 • • APTT tages 4-6 timer efter behandlingsophør

 

Dosering

 • • 25000 IE heparin blandes i 500 ml isoton glucose (50 IE/ ml). Holdbarhed 24 timer.

 • • Bolus heparin 5000 IE i.v. i forbindelse med opstart af actilyse. Samtidig påbegyndes kontinuerlig infusion med 14 IE/kg/time. Vægt indtastes på pumpe (Heparin-protokol)

 

Kan gives i CVK eller venflon.

Actilyse og heparin kan ikke gives i samme venflon.

Administration registreres på grønt i.v. skema.

 

Dosisjustering

 • • Justeres ud fra APTT niveau

 • • Terapeutisk niveau 2-3 gange udgangsniveau

 • • APTT kontrolleres 6 og 12 timer efter Heparinopstart, herefter i henhold til skema

 

 

 

 

APTT

(sekunder)

Heparin-bolus

Stands infusionen

(minutter)

Ændring i

Infusionshastighed

(ml/time)

Gentag APTT

Målingerne efter

 

 

< 50

5000 IE

0

+ 2 IE/kg/time

 

 

6 timer

50-69

0

0

+ 1 IE/kg/time

 

 

6 timer

70-90

(Terapeutisk niveau)

0

0

0

(ingen ændring)

 

næste morgen

91-120

0

0

-1 IE/kg/time

 

 

6 timer

121-150

0

60

-2 IE/kg/time

 

 

6 timer

>150

0

60

-3 IE/kg/time

 

 

6 timer

 

Nomogrammet er baseret på en heparin koncentration på 50 IE/ml.

 

APTT målt 6 timer efter actilyse bolus

 • • Brug ovenstående nomogram. APTT kontrolleres altid efter 6 timer uafhængigt af ændret eller uændret infusionshastighed – uopsætteligt svar.

 

APTT > 12 timer efter actilyse bolus

 • • Brug ovenstående nomogram

 

Behandlingsvarighed

Efterfølgende opstartes Fragmin (Dalteparin) i henhold til den nationale behandlingsvejledning for lungeemboli.

 

Første dosis gives, når Heparininfusionen afbrydes.

Fortsættes til INR > 2 i 2 dage, dog mindst 5 døgn (incl 2 døgn heparin).

AK-behandling med Marevan opstartes om aftenen på indlæggelsesdagen samtidig med Heparininfusion.

 

Komplikationer

Ved blødninger (indstikssteder, epistaxis, hæmatemese, melæna, hæmaturi eller vaginalblødning) reduceres Heparindosis, dog holdes APTT > 60 sek.

 

Konfereres med bagvagten. Ved reduktion i Heparindosis kontrolleres APTT efter 6 timer.

 

Antidot

 • • Protaminsulfat (10mg/ml). 1 ml ophæver effekten af 1400 IE heparin.

 • • Neutralisering af behandling 10-50 mg (1-5 ml i.v.).

 

Ansvar

Indikation for trombolyse ved lungeemboli stilles af bagvagten.

Heparininfusion ordineres af bagvagten.

Ændring af heparindosis / infusionshastighed i henhold til nomogram uddelegeres til sygeplejerske, som konfererer med bagvagten ved tvivlsspørgsmål, blødninger eller afvigelser fra nomogrammet.