Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prioriteringsliste for GYN OP

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks.

 

Definition af begreber

 

 

Beskrivelse

Ved sygdom i dagtiden skal der prioriteres efter følgende punkter:

 

 • • Tjekke programmerne på stuerne for at se om der kan frigives tid.

 • • Hvis Lene A er ledig overgives bufferfunktionen til Lene, dog med tanke på at bufferopgaver videregives til andet personale efter aftale.

 • • Hvis Bente H. har adm. dag kan denne inddrages – der aftales ny adm. dag med Bente.

 • • Evt. aflysning mødeaktivitet – afhængig af mødets vigtighed.

 • • Hvis Dorte N. har vejlederdag kan denne inddrages efter aftale med Dorte samt Christina eller Lene. Vi aftaler en ny vejlederdato med Dorte..

 • • Sygeplejerske kan tages ud af stue 6, hvis det er en obstetrisk ambulatoriedag, samt at patientopgaverne tillader dette. Ellers aftale med læge, hvilke undersøgelser, han/hun skal have assistance til.

 • • Christina passer buffertelefonen. Bufferopgaverne uddelegeres blandt andet personale. Dette gøres i fællesskab om morgenen. De opgaver, som ikke nås i dagtiden, videregives til aften- eller nattevagten. Christina aftaler med sygeplejerske på en af de ambulante stuer, at hun/de kaldes i tilfælde af grad 1 sectio. Lægen på den pågældende stue må da selv varetage undersøgelser af patienterne. Såfremt undersøgelserne ikke kan varetages af lægen alene, må patienten vente til at sygeplejersken er retur.

 • • Hvis man ikke kan løse det via ovenstående kan der kaldes et personale ind. Det skal for så vidt muligt være et personale med 0 – eller afsp.dag.

 

 

Sygdom blandt sonograferne.

 

 • • Omrokere sonograferne i de tilfælde, hvor en sonograf varetager en anden funktion.

 • • Se på lægers arbejdsplan, om der er mulighed for, at Per R kan afhjælpe.

 • • Kalde en sonograf ind.

 • • I yderste konsekvens; sammen med sonograf aflyse de patienter, som man absolut ikke kan finde tid til at scanne denne dag. Ved aflysning; dette gives videre til sekretærerne. Kan sekretærer ikke ringe patienterne op, da aflyses patienterne ved receptionen, og får en ny tid med det samme.

 

Sygdom i vagterne SSA

 

 • • Kalde en person ind , primært en SSA på 0 – eller afspadseringsdag.

 • • Dobbeltvagt til en SSA, som er på arbejde.

 • • SSA dagvagt pålægges aften- eller nattevagten, går hjem og møder ind i vagt.

 • • Prioriteringslisten træder i kraft, når SSA går hjem eller følgende dag, hvis vagten kan have indflydelse på denne.

 

Sygdom i vagterne Sygeplejerske

 

 • • Kalde en sygeplejerske ind på 0 eller afspadseringsdag.

 • • Dobbeltvagt til en sygeplejerske, som er på arbejde.

 • • En sygeplejerske i dagvagt pålægges aften/nat, går hjem og møder ind i vagten.

 • • Prioriteringslisten træder i kraft, når sygeplejersken går hjem samt evt. næste dag, hvis vagten kan have indflydelse på denne.

 

Sygdom i weekenden

 

 • • Her kalder vi personale ind, og det skal helst være personale, som i forvejen har fri om mandagen – 0 eller afspadsering.

 • • Det er den ansvarshavende sygeplejerske, som skal sørge for at kalde personale ind, evt. pålægge vagter (se link for funktionsbeskrivelsen; basissygeplejerske med ansvarshavende funktion)

 

Det er vigtigt, at vi melder tilbage til bufferen, når vi er færdige på stuerne, eller er retur fra møder o.lign, således at man kan afhjælpe andet personale.

 

 

Referencer