Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for test med nødgeneratorer på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Beskrivelse

  • • Tirsdage i ulige uger, afprøves samtlige generatorer fra kl. 07:00 til kl. 07:30.

Procedure for opstart af generatorer

  1. 1. Generatorerne startes ved at der simuleres et strømsvigt fra bygningernes hovedtavler, i følgende bygninger: 01, 18, 40 og 42.

  1. 2. Personalet i tavlerummene kontrollere, at omkoblingen sker normalt.

  2. 3. Personalet i generatorrummene kontrollere generatorerne og føre maskinjournal.

  3. 4. Personalet i CTS-rummet kontrollere indgående alarmer og behandler disse.

  4. 5. Personalet i tavlerummene skal efter der er etableret normal elforsyning udfører kontrol i henhold til liste ”kontrol efter testkørsel med nødelværk”.

  5. 6. Olietank pejles og logbog føres for oliestand.

Procedure for test UPS-anlæg i byg. 18, 40 og 42

UPS-anlæggene testes i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.

  1. 7. UPS-anlæggene funktions afprøves i forbindelse med testkørsel med nødgeneratorer.

 

Formål

At sikre at nødstrømsanlæggene altid er driftsklare.