Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM – DEXA-scanning af projektpatienter – PRIMORIS

PT FINDES FREM PÅ ARBEJDSSTATIONEN

 

Pt søges frem i computerens database. Søg på:

 

Navn… Skriv patientens navn i ”search” eller:

ID… Skriv patientens første 6 cifre i CPR-nr. i ”search” eller:

Pt’s navn og CPR- nr. kommer frem, hvis patienten har været scannet tidligere.

Vælg den aktuelle Pt. Husk at tjekke HELE Pt.s CPR-nummer!

OBS Er der bindestreg i Pt.s CPR-nummer skal bindestregen slettes.

 

Hvis ny Pt, vælges ”new patient” og Pt’s oplysninger skrives ind manuelt.

Vælg ”Demographics”

TJEK:

Navn

CPR (ingen bindestreg)

Caucasian

Date of birth

ACC. Nr. skrives

Patientens højde og vægt noteres

Technologist (vælg dit navn)

Physician (vælg rekvirerende læge)

I feltet ”Comments” anføres følgende informationer:

Projekttype

Aktuelle hofte, SIN eller DXT

6 ugers kontrol, 6 mdr kontrol, 1 års kontrol etc.

I ”comments” står desuden, hvordan PT skal lejres. Eks. FIX PK. Højre: D6 venstre: D7

BENHOLDER placeres mellem Pt’s ankler, med den brede ende op mod pt, indstilles som ved de tidligere scanninger.

OBS Pt’s fødder skal være indad roteret!

Evt. Dobbeltbestemmelse skal anføres.

 

LEJRING OG SKANNING AF PT.

Pt hentes ind. Pt afklæder sig sine lange bukser og lejres.

Scanningen kan nu startes.

Vælg ”scanview”- vælg ”research” – vælg ”OK”

Vælg ”Mark”

 

MARKERING

 

”Start point” 2-5 cm under hoftebenskammen, ud for lårbenets længdeakse.

”End point” lårbensskaftet, midt på Femur.

”Baseline point” 2 cm. Ned og ca. 5 cm. Ind medialt.

Herefter laves et oversigtsbillede.

Ret evt. oversigtsbilledet til så den endelige scanning bliver korrekt.

 

BILLEDKRITERIER FOR PRIMORIS

 

Trocanter Major skal være øverste begrænsning på billedet.

Scanningen skal være ca. 20 cm lang.

Bredden skal passe med at Femur ligger midt i billedet.

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=e198bdc8c356427b00257bb000248fa9&name=topic1_img0001.png

Herefter vælges ”Measure scan” og det planlagte område scannes.

 

DATA-BEARBEJDNING

Vælg ”analyse

Vælg ”Results”

Vælg ”Save”

Vælg ”report”

Vælg ”export Dicom”

Vælg ”close"

 

For at vende tilbage til siden med Pt.s informationer vælges ”DEMOGRAPHICS

 

 

ARKIVERING AF US I PACS

Herefter kan rapporten sendes i PACS

Vælg ”Patient list”

Vælg ”tools”(øverst venstre hjørne)

Vælg ”Dicominterface”

Kontroller at US er kommet i PACS.

Tjek grøn stjerne i PACS, så er acc. nr. korrekt.

Herefter vælges ”Delete”