Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gentamicin-dosering

 

Præparatnavne1

1. dosis1

2. dosis1

3.-6. dosis2

7. og følgende doser2

Kreatinin-clerance2

Præparatnavne

Geramycin, Hexamycin.

Gentamicin doseres én gang dagl. Behandling kan startes når som helst på døgnet, men det tilstræbes, at de efterfølgende doser gives fast kl. 14.00. Udskillelsen af gentamicin afhænger af nyrefunktionen. Akkumulering giver øget risiko for nefrotoksicitet og akustikovestibulær skade.

Dosering efter nedenstående vejledning forudsætter stabil nyrefunktion.

Vejledningen gælder primært på Hæmatologisk Afd. 7 Vest, ikke for børn < 16 år, patienter på Intensiv Afd., endocarditispatienter og patienter i dialyse.

 

1. dosis

Afhænger udelukkende af patientens vægt (dosering 5 mg/kg), dog korrigeret for overvægt.

 

Vægt

41-50 kg

51-60 kg

61-70 kg

71-80 kg

81-90 kg

> 90 kg

1. dosis

200-240 mg

240-280 mg

280-320 mg

320-360 mg

360 mg

360 mg

  • BEMÆRK: Stigning i S-kreatinin observeres efter 1. dosis er ikke udtryk for gentamicininduceret nefrotoksicitet!

 

2. dosis

Afhænger af klokkeslæt for 1. dosis og nyrefunktionen (CLkreatinin).

 

CLkreatinin

1. dosis er givet

Før kl. 20.00

Kl. 20.00-04.00

Kl. 04.00-08.00

Efter kl. 08.00

>70 ml/min.

= 1. dosis

66% af 1. dosis

33% af 1. dosis

Pause dette døgn

70-23 ml/min.

66% af 1. dosis

50% af 1. dosis

Pause dette døgn

< 25 ml/min.

Pause dette døgn

  • BEMÆRK: Mindste dosis er 80 mg. Ved behov for mindre doser gøres intervallet mellem 2 doser i stedet længere.

 

3.-6. dosis

Afhænger af S-gentamicin (”dalværdi”) målt 3. dags morgen kl. 08.00.

 

S-gentamicin

mg/ml

Tolkning

Doseringsvejledning

Kontrol af S-gentamicin

< 0,5

Ingen akkumulering

Samme som 1. dosis

Dag 6 hvis behandling fortsætter

0,5-1,0

Risiko for akkumulering

Samme som 1. dosis

Dagligt

1,1-2,0

Akkumulering

Reducér dosis med 50%

Dagligt

> 2,0

Akkumulering

Pause

Dagligt

 

 

7. og følgende doser

Ved behandling ud over 6 døgn bør indikationen nøje vurderes. S-gentamicin måles dagligt.

 

Kreatinin-clearance

En nøjagtig måling af kreatininclerance (CLkreatinin) kræver opsamling af døgnurin. CLkreatinin kan i stedet beregnes ud fra Cockraft og Gaults formel.

 

 (140 – alder i år) x vægt i kg x k
CLkreatinin =   S-kreatinin i µmol/l

 

Faktor k = 1,25 hos mænd og 1,03 hos kvinder