Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zytiga (Abiraterone)

 

Formål

At give lindrende livsforlængende behandling til prostatacancer patienter

 

Definition af begreber

Prostata-profil: et sæt blodprøver bestående af: (alat,albumin,bas-phos,bill,calc,crea,hvb,PSA)

M1-CRPC: metastaserende kastrationsresistent prostata cancer.

ULN: Upper limited normal (øverste normale grænse)

 

Indikation

  1. 1. anden linje behandling til patienter med M1-CRPC, der tidligere har fået kemoterapi, (første linje), og hvor denne ikke virker længere.

  2. 2. første linje behandling til patienter med M1-CRPC

 

Anvendelse

Dosering af Zytiga er 1000 mg daglig (4 tabletter à 250 mg). Tabletten skal indtages på tom ventrikel, det vil sige at pt. ikke må indtage føde eller væske 2 timer før og 1 time efter indtagelse af tabletterne.

Der opstartes samtidig med Tablet Prednisolon 10 mg. dagligt, som tages om morgenen.

Patientens vanlige GnRH-analogbehandling fortsættes uden ændringer, og hvis patienten får knoglestyrkende behandling fortsættes denne også uden ændringer og kontrolblodprøver og behandlingstider koordineres så vidt muligt.

 

Fremgangsmåde

Lægebesøg

Før det ambulante besøg skal der foreligge blodprøver: prostataprofil+se-ka

Patientens performensstatus vurderes, det kræver en performance på 0-2

Patienten informeres om virkning og bivirkninger ved Zytiga behandling. Der udleveres pjece, og informeres om kontrol forløb og hvordan medicinen indtages.

Der måles BT og vægt, som noteres i patientens vejlednings-pjece

Patientens medicin gennemgås – obs interaktioner:

  • • Patienter i behandling med smertestillende præparater som tbl. Codein, Oxycodon, Tramadol, kan evt. få brug for at øge dosis, da det enzym, der metaboliserer de smertestillende stoffer til mere aktive analgetiske metabolitter, hæmmes af abiraterone.

  • • BT-sænkende præparater som Metrolprolol og Propranolol, kan ved lavt BT halveres i dosis. Patient skal da have BT kontrolleret hos egen læge eller hjemme.

Der udleveres Tablet Zytiga à 250 mg. 120 stk. til 30 dages behandling samt tablet Prednisolon à 5 mg. 60 stk. til 30 dages behandling.

Patienten medgives ny tid til 14-dages kontrol, forudgået af nye blodprøver (prostatata-profil og se-ka)

Opfølgning

De første 3 måneder følges patienten hver 14. dag med blodprøver (prostata-profil og se-ka)

Patienten møder til ambulant kontrol 2 og 4 uger efter opstart med behandlingen hos læge, og herefter hver 14. dag svar på blodprøver telefonisk af sygeplejerske samt hver måned ambulant kontrol hos lægen, hvor almen tilstand og eventuelle bivirkninger vurderes og ny medicin udleveres.

Bt og puls kontrolleres ved hvert besøg.

Patienten skal selv kontrollere vægten x 1 ugentlig og notere dette i sin patientvejledning, som medbringes ved hvert besøg.

3 måneders kontrol hos læge, hvor denne vurderer, om der er indikation for at fortsætte behandlingen.

Efter 3 måneders behandling kontrolleres patienten hver 4. uge med blodprøver: Prostataprofil og se-ka.

Meget almindelige bivirkninger

Perifert ødem, UVI, hypertension, hypokaliæmi

Behandlingsophør

Subjektivt eller objektivt behandlingssvigt, Psa progression (>25% stigning sammenlignet med udgangsværdi) eller ukontrollable bivirkninger.

Ved stigning i ALAT til 5 x ULN skal behandlingen afbrydes, indtil leverfunktionstest er normaliseret, hvorefter der kan opstartes med en reduceret dosis på 500 mg dagligt.

Ved stigning i ALAT til 20 x ULN skal behandlingen seponeres

 

Referencer

Retningslinier omkring Zytiga fra Urologisk afdeling Ålborg Universitets Hospital

Patientvejledning om Zytiga www.janssen-cilag.dk

Pjece om vigtig information til lægen www.janssen-cilag.dk

Medicinvejledning om Zytiga www.medicin.dk