Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zytiga (Abiraterone)

Formål

At give livsforlængende og lindrende behandling til prostatacancer patienter (uden kardiovaskulær risiko)

 

Definition af begreber

Prostata-profil: Blodprøver bestående af: PSA, ALAT, basp, LDH, albumin, væsketal (crea, Na, K, hgb).

Prostata-profil udvidet (metabolisk syndrom): Prostata-profil+ lipider, HbA1C og d-vit.

mCRPC: metastaserende kastrationsresistent prostata cancer.

ULN: Upper limited normal (øverste normale grænse)

 

Indikation

  1. 1. Upfront behandling i kombination med ADT efter MDT første linje (behandling til patienter med M1-CRPC.

  2. 2. Første linje behandling andet valg (1. valg er Xtandi) til mCRPC uden viscerale metastaser, uden kardiovaskulær øget risiko med mere end 12 mdr. effekt af ADT.

  3. 3. Tredje linje behandling efter MDT.

 

Anvendelse

Dosering af Zytiga er 1000 mg daglig (4 tabletter à 250 mg). Tabletten skal indtages på tom ventrikel, det vil sige at pt. ikke må indtage føde eller væske 2 timer før og 1 time efter indtagelse af tabletterne.

Der opstartes samtidig tablet Prednisolon 10 mg. dagligt, som tages om morgenen.

Patienten opstartes i ADT behandling (1) eller fortsætter deres vanlige ADT (2-3) uden ændringer. Hvis patienten får knoglestyrkende behandling, fortsættes denne også uden ændringer. Kontrolblodprøver og behandlingstider koordineres så vidt muligt.

 

Fremgangsmåde

Lægebesøg

Før det ambulante besøg skal der foreligge blodprøver: prostataprofil.

Patientens performance status vurderes, det kræver en performance på 0-2.

Patienten informeres om virkning og bivirkninger ved Zytiga behandling. Der udleveres pjece, og informeres om kontrol forløb og hvordan medicinen indtages.

Der måles BT og vægt, som noteres i patientens vejlednings-pjece

 

Patientens medicin gennemgås – obs interaktioner:

  • • Patienter i behandling med smertestillende præparater som tbl. Codein, Oxycodon, Tramadol, kan evt. få brug for at øge dosis, da det enzym, der metaboliserer de smertestillende stoffer til mere aktive analgetiske metabolitter, hæmmes af abiraterone.

  • • Patienter som er i behandling for forhøjet BT bør have kontrolleret deres BT via egen læge, da blodtrykssænkende præparater som Metoprolol og Propranolol evt. kan halveres i dosis ved lavt BT.

 

Der udleveres Tablet Zytiga à 250 mg. 120 stk. til 30 dages behandling samt tablet Prednisolon à 5 mg. 60 stk. til 30 dages behandling.

Opfølgning

1. Upfront: Patienten indkaldes til klinisk kontrol inkl.. Prostataprofil udvidet efter 4 uger. Derefter tages blodprøve (prostataprofil 8 uger efter opstart) med telefonsvar. Patienten indkaldes til klinisk kontrol med prostataprofil + se-testosteron efter 3 mdr. Herefter klinisk kontrol hver 3. mdr. samt prostataprofil/ prostataprofil udvidet 2x årligt.

2. Patienten møder til klinisk kontrol 4 uger efter opstart med behandlingen hos læge (inkl.. Prostataprofil) og herefter hver 3. mdr. (inkl.. Prostataprofil/ prostataprofil udvidet 2 x årligt). Prostataprofil tages yderligere 8 uger efter opstart med svar fra sygeplejerske.

3. Patienten møder til klinisk kontrol 4 uger efter opstart med behandlingen hos læge (inkl.. Prostataprofil) og herefter hver 3. mdr. (inkl.. Prostataprofil/ prostataprofil udvidet 2 x årligt) De første 8 uger efter opstart tages der prostataprofil hver 14. dag med svar telefonisk af sygeplejerske. Derefter hver måned med klinisk ambulant kontrol hos læge hver 3. mdr., hvor almen tilstand og evt. bivirkninger vurderes og ny medicin udleveres.

 

BT, puls og livvidde kontrolleres ved hvert besøg.

Patienten skal selv kontrollere vægten x 1 ugentlig og notere dette i sin patientvejledning, som medbringes ved hvert besøg.

Meget almindelige bivirkninger

Perifert ødem, UVI, hypertension, hypokaliæmi

Behandlingsophør

Subjektivt eller objektivt behandlingssvigt, PSA progression (>25% stigning sammenlignet med udgangsværdi) eller ukontrollable bivirkninger.

Ved stigning i ALAT til 5 x ULN skal behandlingen afbrydes, indtil leverfunktionstest er normaliseret, hvorefter der kan opstartes med en reduceret dosis på 500 mg dagligt.

Ved stigning i ALAT til 20 x ULN skal behandlingen seponeres

Referencer

Patientvejledning om Zytiga www.janssen-cilag.dk

Pjece om vigtig information til lægen www.janssen-cilag.dk

RADS https://rads.dk/media/4071/bhvlmr-mcrpc.pdf

DUCG guidelines https://ducg.dk/daproca-prostatacancer/

Medicinvejledning om Zytiga www.medicin.dk