Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna thoracalis postoperativt

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Billederne tages så vidt muligt i gennemlysning.

 

OBS. På rum 2, 3 og 4 skal patienten ligge med hovedet ud i rummet.

Der kan lægges et lille glidestykke under lejelagenet.

 

Standardoptagelser

Liggende AP- og lat. (tages som udgangspunkt liggende, men kan afhængig af patientens tilstand også tages stående).

Det er kun nødvendigt, at fotografere aktuelle vertebrae + 1 ½ vertebrae over og under.

 

Positionering

AP: Patienten ligger på ryggen med armene ned langs siden. Pude under benene.

Lat.: Hvis der er skoliose, vurderes denne med henblik på, om patienten skal ligge med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad, benene let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Patienten skal ligge lige. Patienten skal trække vejret dybt ind og holde det.

Patienter, som ikke kan ligge på siden, kan fotograferes med vandret strålegang.

 

Centrering

AP: Centrer i midtsagittalplan og på osteosyntesematerialet

Lat.: Centrer på osteosyntesematerialet

 

Billedkriterier

Cage opererede patienter:

AP: Skal ikke kippes.

Lat.: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

 

Discusprotese opererede patienter:

AP: Protesediscus friprojiceres (hvis der er 2 proteser, tages evt. 2 billeder).

Lat.: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

 

Husk højre/venstre markering