Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patient i forbindelse med påfyldning af mammaekspander

Formål: At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten

 

Efter patienten har fået ilagt en mammaekspander, møder patienten ambulant efter 14 dage til

suturfjernelse og eventuelt 1. påfyldning. Der må først opstartes ekspansion, når cicatrisen er hel og der ikke resterer skorper eller rødme. Ved primære rekonstruktioner kan man forvente forsinket sårheling.

Påfyldning foretages af plastikkirurgisk læge eller sygeplejerske som er oplært i dette.

Der påfyldes normalvis imellem 50 og 100 ml NaCl pr. gang. Intervallet mellem påfyldningerne er normalvis 1 uge.

Påfyldningen foretages med steril teknik.

Der skal anvendes følgende:

Operationshue

Mundbind

2 par sterile handsker

Grønt sterilt afdækningsstykke

Sterilt hulstykke

Janet sprøjte

Grøn kanyle eller grøn sommerfugl

3 vejs hane (såfremt der skal påfyldes mere end 50 ml)

Krøller i alubakke

Gult klorhexidinsprit 0,5%

Lille Mepore plaster

NaCl 50 eller 100 ml flasker

 

Desuden skal anvendes en magnet som patienten har fået udleveret ved operationen. Denne magnet skal anvendes til at lokalisere membranen i ekspanderen.

Injektionsstedet markeres med skinmarker.

 

Udpakning:

(kan med fordel gøres inden patienten kaldes ind, hvis dette - skal bordet dækkes af med et sterilt stykke inden døren åbnes)

Sygeplejerske tager operationshue på.

Det grønne sterile afdækningsstykke åbnes og lægges på assistancebordet (kun bagsiden berøres, således at det fortsat forbliver sterilt)

Herefter åbnes de resterende sterile produkter og vendes ud på det sterile afdækningsstykke.

NaCl gøres klar og membranen sprittes af.

Sterile handsker tages på og NaCl trækkes op således at den ene hånd rører flasken og dermed bliver usteril og den anden hånd, som holder sprøjten, bevares steril.

Handskerne kan nu tages af.

Procedure

Patienten kaldes ind og lægges til rette på lejet.

Der tages mundbind på.

Ventilen på ekspanderen lokaliseres ved hjælp af magneten, som føres over brystet flere gange fra flere sider. Indstiksstedet er fundet, når magneten står lodret mod brystet samme sted. Ventilen markeres med skinmarker.

Det gule Klorhexidinsprit hældes over krøllerne.

Læge/sygeplejerske tager igen sterile handsker på og indstiksstedet sprittes af, tørrer og sprittes af endnu engang, herefter lægges det sterile hulstykke på.

Når spritten er tør, er patienten klar til påfyldning.

Kanylen, som er samlet med sprøjte og eventuelt trevejshane, injiceres således at kanylen er vinkelret på huden.

Nålen føres helt ned i bunden af kammeret, til den møder modstand, hvorefter nålen trækkes 1 mm tilbage. Der skal aspireres inden der injiceres. Der kan kun undtagelsesvis injiceres mere end 50 ml pr. gang. - NaCl injiceres. Såfremt der skal påfyldes mere end 50 ml, lukkes trevejshanen og Janetsprøjten skiftes.

Herefter er procedure slut, kanylen trækkes ud og plaster påsættes.

Antal ml der er injiceret noteres på den røde seddel som pt. medbringer, samt i Clinical Suite under Sygeplejehandlinger – denne handling skal kobles på et ”problem”, som skal oprettes i Clinical (et problem for hvert bryst).

 

Patienten skal medgives ambulant tid til næste påfyldning.