Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje og behandling af patienter i behandling med Lomholt

Indikation

Lomholt-behandling benyttes fortrinsvis til patienter med KOL-eksacerbation, men kan også komme i betragtning til andre patienter med behov for stort ilttilskud.

De fleste patienter vil opnå en stigning i ilt-saturationen, og langt de fleste patienter kan medvirke til behandlingen.

 

Beskrivelse af apparatet

Lomholt er monteret på et dropstativ. Det er hver enkelt medarbejders ansvar, at Lomholt apparatet er samlet og klar til brug. Apparatet står i det rene depot. Der findes ikke batteri til apparatet.

Der findes skema ved hvert apparat til indstilling af den procentvise mængde ilt.

 

Klargøring:
 • • Fugtekammer med slangesæt

 • • Sterilt vand i droppose (åbnes ikke før apparatet skal i brug, da det skal være sterilt)

 • • Konnekter til at samle iltslangen med fugtekammeret

 • • Grøn iltslange til at forbinde iltaggregatet med fugtekammer

Nedenstående opbevares i plastpose i original emballage indtil det skal i brug:

  • • Iltbrille

  • • Gem gule klistermærker med dage anført. Bruges til at se, hvornår fugtekammer skal skiftes.

  • • Klips til at holde harmonikaslangen.

 

Ibrugtagning:
 • • Sterilt vand kobles til fugtekammer

 • • Iltbrille samles med harmonikaslangesæt fra fugtekammer

 • • Der påføres gult klistermærke med den pågældende dag

 • • Aggregater kobles til væggen på hhv. ilt og atmosfærisk luft

 • • Tjek at temperaturen står på ”2”

 • • Apparatet indstilles efter ordination

 • • Apparatet klargøres på ny som forklaret ovenfor

 

Behandling:

Formålet er at sikre patienten en passende SAT og derved mindre dyspnø.

Hos ”iltfølsomme” KOL-patienter styrer SAT det respiratoriske drive og ventilationen, hvorfor behandlingen specielt i starten bør kontrolleres med a.pkt.

Den ansvarshavende læge ordinerer en rammeordination i forhold til behandlingen:

 • • Hvilken SAT man ønsker at opnå, og hvad der skal ske, hvis SAT falder og/eller pCO2 stiger.

 • • Hvad der skal ske, hvis patienten bliver klinisk dårligere.

 

Ved behandlingsopstart måles løbende perifer SAT.

Efter 30 til 60 min. tages a.pkt., og denne drøftes med læge i forhold til den videre behandling.

 

Observation og pleje

Forstøver/Inhalationer: Der kan gives inhalationer på forstøver samtidigt med at patienten har iltbrillen på.

 

SAT-måling: foretages mindst 2-3 gange i hver vagt og dokumenteres i Clinical Suite.

 

A.pkt/Arteriepunktur: foretages ved behandlingsopstart, og når det skønnes nødvendigt i forhold til observationer hos patienten.

 

Mobilisering: Der ordineres lungefysioterapi samt mobilisering.

Da der ikke findes batteri til apparatet, kan det være nødvendigt, at forestå personlig hygiejne ved sengen og ligeledes toiletbesøg. Dette gøres så behageligt for patienten som muligt.

 

Forebyggelse af tryksår: Patienten screenes dagligt i forhold til tryksår fra f.eks. næsebrille, slanger og i forhold til om patienten ligger på den rette type madras.

 

Mad og drikke: Sygeplejersken sørger for at patienten får sufficient væske og ernæring serveret.

 

Angst og uro: pga. dyspnø kan patienten opleve angst og uro. Det kan derfor være nødvendigt at supplere med pn. medicin herfor.

Patienten instrueres i vejrtræknings – og afslapningsøvelser.

 

Rengøring

Dagligt:

 • • Iltbrille rengøres eller udskiftes ved synlig forurening

 • • Apparat og ledninger aftørres med sæbeklud

 

Ugenligt:

 • • Hele systemet skiftes

 

Ved afslutning af behandling:

 • • Engangsmateriale såsom fugtekammer, slanger og lignende kasseres.

 • • Selve apparatet rengøres med sæbeklud og afsprittes.

 

Definition af begreber

Lomholt: er et apparat, som tilfører pt. opvarmet og fugtet luft med et flow på 15 liter/min., og hvor iltandelen kan justeres fra 25% til 100%. Dette hindrer afkøling og udtørring af luftvejene, hvorved evt. irritation af slimhinder reduceres.

A.pkt/Arteriepunktur: Blodprøve taget i arterie, der angiver pO2, pCO2, pH og O2%.

SAT-måling: Saturation/iltmætning målt på fingerspids – eller evt øreflip.

Forstøver: Inhalationsbehandling med bronkieudvidende medicin.

Pn: Medicin der gives ved behov.

 

Målgruppe

Sygeplejersker og social -og sundhedsassistenter ansat i AMA.

 

Formål

At personalet kan klargøre, opstarte og kontrollere behandling med Lomholt-apparat.

 

Referencer