Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til ekkokardiografi fra ikke-kardiologisk afdeling

 

Formål

At detektere behandlingskrævende hjertesvigt, hjerteklapsygdom, perikardieekssudat eller sjældne fænomener såsom hjertetumorer og intrakardielle tromber.

 

Henvisning skal indeholde:

 • • Mistænkt kardiologisk diagnose og primær diagnose

 • • Kendt hjertesygdom

 • • Resultat af og tidspunkt for evt. tidligere ekkokardiografi

 • • Aktuelle symptomer

 • • Relevante kliniske fund;

  • • Mislyd

  • • Halsvenestase

  • • Stasekrepitationer

  • • Deklive ødemer, uden anden oplagt årsag

 • • Parakliniske undersøgelser;

  • • Thoraxrøntgen

  • • Blodprøver (TnT, CK-MB, NT-proBNP)

  • • Bloddyrkning (ved endocardittismistanke)

 

Aktuelle journal, tidligere kardiologisk journal, <4 dage gammelt ekg og medicinliste medsendes den indlagte

patient eller sikres at det findes i elektronisk form.

 

Elektive henvisninger bedes anført telefonnummer på patientens afdeling.

Akutte undersøgelser bestilles telefonisk hos kardiologisk bagvagt, svar på undersøgelsen vil fremgå i

NordEPJ. Ved behov orienteres henvisende læge/afdeling telefonisk.

Visitation: Foretages flere gange dagligt af speciallæge i kardiologi. Det er visiterende læge der afgør, om

patienten skal møde fastende mhp. TEE.