Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Glypressinbehandling af patienter med blødende øsofagusvaricer

Formål

At beskrive behandlingsstrategien ved blødende øsofagusvaricer.

Definition af begreber

Beskrivelse

Behandlingen er indiceret ved blødende oesofagusvaricer og bør indledes så hurtigt som muligt i forløbet. Er der tvivl om blødningskilden skal patienten inden behandlingen iværksættes have foretaget gastroskopi. Patienten bør indledningsvis observeres på intensivafdelingen for monitorering, men kan senere når pt. er mere stabil flyttes til kirurgisk sengeafsnit.

Forsigtighedsregler

Hypertension eller hjertesygdom
Bivirkninger: Bleghed, hypertension, bradycardi, mavesmerter, diarré, hovedpine og hududslæt.
Tilfælde af lokale nekroser på injektionsstedet, hjerteinfarkt, ventresidig hjerteinsufficiens og respirationsinsufficiens er rapporteret.

Kontraindikation

Septisk shock

Angående virkemåde, farmakokinetik mm henvises til lægemiddelkataloget.

Dosering

InitialtInj Glypressin 2 mg iv
DerefterInj Glypressin 1 mg iv hver 4. time til blødningen har været standset i 24 timer Behandlingsvarighed 1-3 døgn


Kontroller på kirurgisk sengeafsnit
Kontrol af puls, BT og væskebalance. Kontrolhyppighed afhængig af hvor stabil patienten er.

Hos stabil patient foreslås
Kontrol puls + BT hver time
Kontrol væskebalance 2 gange/døgn

Referencer