Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af den elektive patient til indlæggelse på Plastikkirurgisk Afsnit
 

Formål

At sikre at modtagelsen af elektive patienter i sengeafdelingen er effektiv og udføres med respekt

for patientens tid, ønsker og behov.
 

Beskrivelse

Der stiles mod kontinuitet med PAL og PAS.

Sygeplejersken er forberedt på modtagelsen af patienten ved hjælp af vores tavleoversigt samt Nord EPJ.

Sygeplejersken præsenterer sig for patient og pårørende med navn og profession.

Der udføres patientidentifikation med navn på gangen.

Sygeplejersken er opmærksom på sin verbal og nonverbal kommunikation, at der signaleres imødekommenhed, at der er god tid til at modtage patienten.

Patienten vises til rette med seng, skab, klokkesnor og sengebord.

Nattevagten har forinden sat navn på seng og skab.

Der tages hensyn til patientens blufærdighed vha. afskærmning/forhæng på stuen.

Der foretages patientidentifikation med navn og CPR, og der gives armbånd på.

 

Elektive patienter der møder til LA, og ikke har en sengeplads, vises i opholdsstue efter rundvisning i afdeling.

Identifikation af LA patienter foregår ifm. den præoperative samtale, på en ugeneret stue.

Den præoperative samtale er vigtig, så patienten har mulighed for at stille spørgsmål, og imødekomme nervøsitet eller utryghed.

LA patienter der ikke har været til klargøringssamtale, skal have gentaget forløbet, da der kan være gået flere ugen siden samtalen i ambulatoriet.

Personalet hjælper patienten med eventuelle praktiske problemstillinger.

Taler i et sprog som patienten forstår – undgå for mange fagudtryk.

Personalet skal opfordre patienten til altid at henvende sig til PAS, eller andet personale, hvis patienten har brug for noget, eller har flere spørgsmål angående forløbet eller andet.