Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Replacering af P-Kateter

 

Formål

Omlægning af dysfungerende P-kateter

 

Formål1

Procedure1

Tjekliste1

Indlæggelse/Patientinformation1

Præoperativt / Indlæggelse1

På urologisk afdeling2

PD-Ambulatoriet2

Antibiotika2

Dialyse2

 

Procedure

 

Tjekliste

Når der skrives Henvisning til replacering af P-kateter, startes tjekliste, som opbevares i journalen indtil anvendelse.

 

Indlæggelse/Patientinformation

Når operationsdato for urologisk afdeling kendes aftales indlæggelse med sekretær Bente Hamann TLF 26614. Patientinformationen sendes eller udleveres til patienten. Patienten indkaldes til indlæggelse dagen før operationen. Operationsdato og dato for indlæggelse noteres på tjeklisten.

 

Præoperativt / Indlæggelse

 • • Journaloptagning.

 • • Narkosetilsyn foregår på afsnit syd.

 • • Gennemgang af indgrebet ud fra patientinformation.

 • • Blodprøvetagning – Profil; Væsketal, Hb, BAC/BF test, samt evt blødningstal ved antikoagulationsbehandling.

 • • Der udlevers klyx og instrueres i anvendelse.

 • • Tjeklisten udfyldes of anbringes forrest i journalen.

 • • Nedenstående afleveres i 8Ø:

  • • Tjekliste

  • • Hætteglas Cefuroxim 1,5 g

  • • To P-katetre en cuffs

P-kateter størrelse 57 cm

P-kateter størrelse 60 cm

  • • To patiensslanger

  • • To adaptere

  • • To lukkepropper

 

På urologisk afdeling

Indgrebet foretages ved laparoskopi i fuld narkose.

Patienten raseres og afvaskes med klorhexidinsprit på maven.

Patienten får profylaktisk antibiotika.

 

Efter replacering af P-kateter:

Patienten observeres på opvågningen.

Når patienten er helt vågen transporteres denne i taxa evt. båre til 8Ø.

Patienten skal holde roligt regime.

 

PD-Ambulatoriet

 

Evt. skyl af P-kateter, hvis opstart af akut skåneprogram.

Forbind skift.

 

Antibiotika

Der gives præoperativt IV. Antibiotika efter instruks – zinacef 1,5 g.

 

Dialyse

Ved behov for dialyse kan kateteret allerede anvendes et døgn efter replaceringen med reduceret indløbsvolumen og tør dag.

Dialysen foregår liggende i ca. fjorten dage.