Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til 360 graders dese-operation (forreste og bagerste adgang)

Indikation

  • • Diskusdegeneration

  • • Spondylolistese

  • • Infektion

  • • Sequelae efter tidligere rygkirurgi

Operationsteknik

Kirurgisk indgreb via ryggen, hvor der indsættes osteosyntesemateriale i columna og ofte foretages pladsskabende operation.

Via den abdominale adgang indsættes ”bur” eller diskusprotese.

NB Visse indgreb foretages med patienten i sideleje: Se skolioseoperation.

Lejring og opstilling

Fladt bugleje med armene frem. Hovedet lejres i ProneView hovedstøtten. Rygleje med arme lejret ud til siden. Sideleje med øverste arm fikseret til narkosebøjle, og nederste arm ud til siden.

Anæstesiapparatet ved operationslejets hovedende.

Præoperativ forberedelse

Type, BAC-/BF-test, væsketal, eventuelt ekg, arteriepunktur og røntgen af thorax.

Tablet Panodil 1 g og sædvanlig smertestillende.

Anæstesi

Se fremstilling til anæstesi i neurokirurgisk anæstesiafsnit.

Epiduralkateter og epidural Morfin.

Patienten monitoreres med ekg, NIBP, a-kanyle ved søvn (ved sideleje i den arm, som skal ligge nederst), medmindre der er indikation for at have den fra start, SaO2-føler, kapnograf og drop. Når patienten sover, anlægges yderligere 3-4 venflon, eventuelt CVK. Temperaturmåling centralt og perifert, termo-KAD med timediuresemåling, ventrikelsonde, evntuelt nervestimulator.

Patienten præoxygeneres med 100 % O2 på tæt maske.

Thiomebumal/propofol, fentanyl, Nimbex®/suxameton. Patienten intuberes med spiraltube, der anlægges ventrikelsonde, og tuben pakkes og fikseres efter afsnittets procedure.

Anæstesien vedligeholdes med sevofluran/propofol, fentanyl på pumpe og Nimbex® på pumpe, O2/atm.

Patient med neuromuskulær sygdom bør bedøves med propofol.

Når patienten vendes i bugleje, obs. undgå tryk på øjne. Patienten stetoskoperes igen med henblik på fortsat korrekt tubeplacering.

Operatør anlægger epiduralkateter.

Lejringen foregår i samarbejde med operatør, operationssygeplejerske og portør.

Væskebehov efter skema. Blodtab erstattes jævnfør retningslinier, men kardielt raske kan ofte tåle en hæmatokrit på 25. Er patienten ikke kardiopulmonalt rask, kræves hæmatokrit på minimum 30.

Inden operationen afsluttes, gives ofte injektion Zofran® 4 mg i.v.

Antibiotika: Som regel 2 g Diclocil i.v. ved første operationsstart, ved anden operationsstart gives 1 g Diclocil i.v. Spørg kirurg, hvis det ikke er ordineret. Afhængig af operationslængde gentages antibiotika, spørg kirurg.

Postoperativt

Spørg kirurg om specielle ordinationer.

Fladt rygleje.

Eventuelt støttestrømper.

Antibiotika: Som regel injektion Diclocil 1 g x 3 i.v., ordineres af kirurg.

Kontrol af væsketal, arteriepunktur, eventuelt koagulationstal.

Smertebehandling (voksne): Tablet Panodil 1 g x 4 eller suppositorium Panodil 1,5 g x 4, epidural morfinklorid x 3-4, eventuelt suppleret med bupivacain 2,5 mg/ml p.n., injektion Morfin 2,5 mg i.v. og eventuelt tramodol.

NSAID præparater bør undgås, da det mindsker knoglehelingen.