Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bassintræning til reumatologiske patienter

Beskrivelse

Patientgruppe

Reumatologiske patienter tilknyttet Reumatologisk Ambulatorium eller reumatologisk sengeafdeling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienten har gennemgået en reumatologisk forundersøgelse enten af en reumatolog eller af en fysioterapeut. Efter forundersøgelsen vurderes det af den patientansvarlige fysioterapeut, om patienten vil have god effekt af bassintræning, og hvis der ikke er kontra indikationer påbegyndes dette.

 

Indlagte patienter kan tilbydes træning x 2 ugentlig i bassinet, forudsat at de selv kan klare omklædning. Ambulante patienter tilbydes 1-2 gange ugentlig træning på bassinholdet i op til 8 uger.

 

Træningen har en varighed af en ½ time.

 

Der tages hensyn til den enkelte patient, og der lægges stor vægt på, at patienten selv skal mærke efter, hvorvidt den enkelte øvelse provokerer eller producerer flere smerter og i så fald stoppe med øvelsen.

 

Fysioterapeuten, der varetager bassintræningen, skal være opmærksom på patienternes velbefindende i udførelsen af de enkelte øvelser og være informeret om, hvilke diagnoser og restriktioner patienterne på bassinholdet har.

     •  

Før patientkontakt

Inden bassintræningen påbegyndes, tager den ansvarlige terapeut en snak med patienten omkring, hvilke bevægelser patienten skal undgå at lave i bassinet baseret på den fysioterapeutiske undersøgelse.

 

Terapeutisk behandling

Formål

At smertelindre, at øge bevægelighed, muskelstyrke, kondition, muskeludholdenhed, samt funktionsniveau hos patienten.

Bassinterapi benytter vandets fysiske egenskaber til at opnå en træning i bevægelighed af patienter, hvor smerter, manglende muskelstyrke og ledforandringer, er hæmmende ved træning på land. Patienter med kinesiofobi har ligeledes god effekt af vandets fysiske egenskaber. Vandets opdrift gør, at tyngdekraftens effekt er mindre, hvilket medfører, at belastningen på led, rygsøjle og ligamenter mindskes betydeligt.

 

Behandlingen består generelt af:

 • • Opvarmning

Følgende kategorier kan kombineres eller stå alene:

 • • Styrketræning

 • • Stabilitetstræning

 • • Udholdenhedstræning

 • • Bevægelighedstræning

 • • Afspænding.

 

Kontraindikationer for træning i bassin:

 • • Kraftig menses eller gravide med blødning

 • • Ufrivillig vandladning

 • • Manglende kontrol over afføring

 • • Infektion i øjnene

 • • Blærebetændelse

 • • Infektion i hals og luftveje med ekspektorat

 • • Hepatitis A

 • • Lus, lopper, fnat og børneorm

 • • Sår, der væsker

 • • Herpes både type 1 og 2 (også ved munden)

 • • Hudinfektion bl.a. børnesår og sår med betændelse

 • • Tyfus og paratyfus

 • • Fodsvamp, neglesvamp og fodvorter

 

Relative kontraindikationer

 • • Små sår og sårskorper, der ikke væsker.

 • • Fodsvamp og fodvorter, patienten kan benytte badesokker, så huden aldrig kommer i direkte

 • • Kontakt med gulv.

 • • Hudsygdomme der vil forårsage afgivelse af store mængder af organisk materiale, bør benytte bassinet sidst i programmet.

 • • Katheter og colostomipose, der er tætsluttende og ikke forårsager andre problemer.

 • • Urincontinente patienter, der engangskateriseres umiddelbart før bassintræning, kan benytte bassin indenfor en tidsbegrænse på 10-15 minutter fra katerisation.

 • • Patienter må komme i bassin efter ledinjektion når indstikstedet er tørt dvs. når der hverken er blod, vævsvæske eller medicin at se på huden.

 • • Cytostatikabehandling: Patienter, der får store engangsdoser, skal vente 5 dage, inden de deltager i bassintræning.

 • • Mindre kraftig menses, hvor patienten kan stoppe blødningen med en frisk tampon.

 • • Nedsat immunforsvar på medicinsk indikation.

 

Definition af begreber

 • • Bassinmanual: En manual udarbejdet for sygehusene i Region Nordjylland. Der befinder sig et eksemplar i papirform ved bassinet på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

 • • Kontraindikationer: Se kontraindikationer i bassinmanual.

 • • Kinesiofobi: Angst for bevægelse.

Formål

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i træningen

 • • At fysioterapeuter, der forestår bassintræningen kender til indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for bassintræningen og samtidig kender til formålet med patienternes deltagelse på bassinholdet.

Referencer

 1. 1. www.bassinterapi.dk

 2. 2. Mag.scient. Else Marie Bartels, fysioterapeut Hans Lund & Bente Danneskiold-Samsøe. Bassinterapi ved reumatoid artrit, Ugeskrift for Læger 2001;163(40):5507

 3. 3. Sundhedsstyrelsen. ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling”.

 4. 4. Sundhedsstyrelsen. Ondt i ryggen: Forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV- Perspektiv. Medicinsk Teknologivurdering Serie B 1999;1(1) Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering: 120.1999

 5. 5. Sundhedsstyrelsen. Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen – en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering – 2010;12

 6. 6. Bassinmanual for sygehusene i Region Nordjylland, Aalborg, januar 2007, 3. udgave.