Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insulinpumpebehandling, henvisning til

Start på og efterfølgende kontrol af insulinpumpebehandling er en højt specialiseret endokrinologisk funktion.

Hos voksne er start på behandlingen i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital. Efterkontroller finder sted på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn efter gældende aftale.

 

Henvisning mhp. opstart på insulinpumpebehandling (”pumpekursus”) kan ske på følgende måder:

Speciallæge i endokrinologi eller læge i hoveduddannelsesforløb i endokrinologi tilknyttet Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital inkl. Diabetesambulatoriet på Farsø Sygehus kan henvise direkte til pumpekursus.

Speciallæger i Diabetesambulatoriet R3egionshospital Nordjylland, Frederikshavn kan henvise direkte til pumpekursus.

Speciallæger i diabetesambulatorierne udenfor de nævnte hospitaler kan henvise til vurdering.

Alle henvisninger stiles/lægges til visitation hos overlæge Peter Gustenhoff, idet patienterne ikke skal ses ved en almindelig medicinsk forundersøgelse (eller i Endokrinologisk Dagafsnit) uden forudgående aftale.

Hvilke patienter kan henvises?

Patienter der kan komme i betragtning til insulinpumpebehandling skal som udgangspunkt opfylde sundhedsstyrelsens kriterier herfor, se flg. link: Sundhedsstyrelsen anbefalinger for anvendelse af insulinpumper

I henhold til disse retningslinjer skal patienten fremvise høj selfcare og god complience, herunder acceptere kravet om minimum 4 blodsukkermålinger dagligt. Ved tvivl om dette krav kan efterkommes, skal patienten i en periode på minimum 3 måneder dokumentere at kunne måle og rapportere blodsukkere regelmæssigt f.eks. i forløb hos én af de pumpeoplærte diabetessygeplejersker.

Der bør forud for insulinpumpebehandling være forsøgt flere peninsulinregimer herunder som minimum basal-bolus regime med både hurtigt og langsomtvirkende insulinanaloger.

Patienterne skal inden deltagelse i pumpekursus være introduceret til kulhydrattælling ved samtale med klinisk diætist med særligt erfaring i dette.

Hvis patienten udtrykker tvivl om pumpebehandling, men der i øvrigt er interesse og indikationerne er opfyldt jf. ovenstående, kan der henvises til samtale med pumpeoplært diabetessygeplejerske mhp. kort gennemgang af behandlingsprincipper samt fremvisning af pumpe og infusionssæt.

 

 

Ventetid

Der vil være ventetid på optagelse på pumpekursus. Denne er afhængig af udbud og efterspørgsel, men der vil desuden foretages et individuelt skøn over indikationsstyrken for pumpebehandling i de enkelte tilfælde. Aktuelt (vinteren 2012/13) forventes ventetiden mellem 3-18 måneder.

 

Patienter henvist til afdelingen som allerede er i behandling med insulinpumpe vil typisk være overflyttere fra børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital og tilflyttere fra andre regioner. Henvisninger på disse lægges til visitation hos overlæge Peter Gustenhoff, idet patienterne visiteres til særlige speciallægeambulatorier med tilknytte specialsygeplejerske.