Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af elektive henviste patienter

Formål

At sikre optimalt patientforløb for elektive øjenpatienter med hensyntagen til patient og pårørendes ønsker og behov.

Definition af begreber

Elektive: Planlagte besøg i øjenambulatoriet som omfatter udredning, diagnosticering, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme.

Beskrivelse

Når en patient er indkaldt til et ambulant besøg som nyhenvist er proceduren følgende:

 • • Sekretæren indkalder patienten pr. brev. Indkaldelsesbrevet indeholder blandt andet information om mødetidspunkt, mødested, undersøgelsesvarighed og oplysningsseddel. Desuden informeres patienten om, at denne formentlig vil få dryppet øjne, så vedkommende ikke selv kan køre hjem

 • • Lægens sekretær sørger for at henvisning, evt. bilagsmappe med labels ligger klar

 • • Når patienten ankommer til øjenambulatoriet henvender denne sig til sekretæren i receptionen, som markerer i bookingsystemet at pt. er mødt eller patienten tjekker ind ved stander med sygesikringsbevis.

 • • Sekretæren viser patienten hen i venteværelset eller anden venteplads.

 • • Sygeplejersken + lægen sørger for inden besøget, at undersøgelsesstuen er klar og relevant udstyr er til stede

 • • Sygeplejersken orienterer sig om årsagen til besøget, om det er patientens første besøg i ambulatoriet, og efter aftale med lægen at udføre relevante undersøgelser i henhold til patientforløbsbeskrivelsen

 • • Sygeplejersken/ lægen kalder på patienten, ved at sige patientens fulde navn; byder patient og eventuelle pårørende velkommen. Sygeplejersken/ lægen præsenterer sig med sit fulde navn og profession

 • • Patienten identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinier

 • • Patienten orienteres om undersøgelsens forløb, hvilken læge patienten skal ind til og informeres om evt. ventetid.
  Hvis ventetiden i ambulatoriet overstiger 30 min. skal patienten informeres om årsag til ventetiden

 • • Ved langvarigt undersøgelsesforløb eller lang ventetid tilbydes patienten mad og drikke

 • • Sygeplejersken foretager procedurer, som forinden er aftalt med lægen

 • • I mødet med patienten skal sygeplejersken signalere åbenhed og imødekommenhed, så patient og pårørende føler sig trygge. Samtidig skal sygeplejersken vurdere patientens fysiske og psykiske tilstand og herudfra yde den nødvendige omsorg med udgangspunkt i patientens behov og samarbejdsevner

 • • Sygeplejersken skal i sin kommunikation med patienten sikre sig, at patienten har forstået den givne information

 • • Sygeplejersken/ lægen følger patienten ind på undersøgelsesstuen og hjælper patienten og eventuelle pårørende til rette

Referencer

DDKM 2. version - standard 2.7.7 - Behandling af den elektivt henviste patient