Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uridom

Formål

At anvendelse af uridom foregår ensartet og lever op til de hygiejniske retningslinjer og nationale standarder.

Beskrivelse

Uridom er et hjælpemiddel – ikke en behandling. Derfor skal patienten udredes for sin inkontinens, inden beslutningen om anvendelse af uridom træffes.

Formål med anvendelse af uridom

At aflede urinen til en pose, så patienten undgår eller minimerer anvendelse af ble, og derved beskytter huden og reducerer urinlugten.

At undgå afbrudt søvn om natten pga. bleskift

Indikationer for brug af uridom

 • • Inkontinens hos mænd - uden signifikant residual urin

 • • Uridom skal kun anvendes i det tidsrum på døgnet, hvor patienten er inkontinent (fx om natten). Tidsrummet erkendes ved brug af væske-/vandladningsskema. Uridomet kan anvendes i 24 timer.

OBS: uridomet er ikke nødvendigvis egnet til demente /konfuse patienter ved manglende accept af hjælpemidlet.

Valg af uridom

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse og længde på uridomet. Brug måleguide (firmaets vedlagte guide) for at finde den korrekte størrelse.

Der findes uridomer med klæbestrip og selvklæbende uridomer. På Sygehus Vendsyssel anvendes selvklæbende uridomer.

Procedure

Afvaskning

Der anvendes rene medicinske engangs handsker under hele proceduren.

 • • Afvaskning med vand og sæbe bør foretages 1 gang i døgnet, eller ved synlig forurening.

 • • Afvask evt. med intim sæbe hvis der skiftes mere end 1 gang i døgnet.

 • • Undgå brug af creme eller pudder, da det kan nedsætte klæbeevnen på uridomet og derved formindske holdbarheden.

Påsætning

Ved mænd med lille eller tilbagetrukket penis, kan det være en fordel, at patienten ligger på siden, så penis falder frem.

 • • Fold evt. en skumgummivaskeklud på midten 2 gange. Klip et lille hul i midten, fold kluden ud og træk den ned over penis for at holde uridom og pubesbehåring adskilt. Kassér skumgummivaskekluden, når uridomet er på plads

 • • Forhuden trækkes ikke tilbage

 • • Hold 2 fingre på den farvede applikator. Derved holdes der fast på penis. Når uridomet sættes på, trækkes i papirstrippen. Rul forsigtigt i modsatte side af papirstrippen for at undgå at uridomet ruller skævt. Fjern derefter applikatoren

 • • Klem forsigtigt uridomet om penis for at sikre fastgørelsen. Der skal være mindst 1½ cm afstand mellem glans og enden af uridomet for at sikre fri vandladning.

 • • Tilslut herefter uridomet til urinpose

 • • For enden af uridomet er der en lille konnekter ring, der gør det nemt at skubbe uridomet på urinposens konnekter

 • • Efter påsætning bør penis kontrolleres med henblik på stase, tryk eller overfølsomhed.

Fjernelse

Ved fjernelse af uridom er det vigtigt, at der ikke trækkes i uridomet, men at det rulles af. Brug evt. lidt vand eller badeolie til at løsne klæbematerialet.

Uridom og urinpose kasseres.

Reference

Dansk Standard DS 2451-6:2012

Good Practice in Health Care. The Male External Catheter. EAUN, 2008

Vejledning i brug af uridomer. Coloplast CC 0147 2011