Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Uridom

Formål

At anvendelse af uridom foregår ensartet og lever op til de hygiejniske retningslinjer og nationale standarder.

Beskrivelse

Uridom er et hjælpemiddel – ikke en behandling. Derfor skal patienten udredes for sin inkontinens, inden beslutningen om anvendelse af uridom træffes.

Formål med anvendelse af uridom

At aflede urinen til en pose, så patienten undgår eller minimerer anvendelse af ble, og derved beskytter huden og reducerer urinlugten.

At undgå afbrudt søvn om natten pga. bleskift

At undgå at blive for meget vågen, ved at skulle op mange gange for at have vandladning

Uridom kan også anvendes for at minimere forflytning/brug af lift ved skiftning af ble, såfremt uridomet kan fikseres korrekt og ikke bliver af klemt.

Indikationer for brug af uridom

 • • Inkontinens hos mænd - uden signifikant residual urin

 • • Uridom skal kun anvendes i det tidsrum på døgnet, hvor patienten er inkontinent (fx om natten). Tidsrummet erkendes ved brug af væske-/vandladningsskema. Uridomet kan anvendes i 24 timer.

 • • Ved natlig polyuri. Behandling af natlig polyuri er forsøgt eller opstartet.

OBS: uridomet er ikke nødvendigvis egnet til demente /konfuse patienter ved manglende accept af hjælpemidlet.

Valg af uridom

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse og længde på uridomet. Brug måleguide (firmaets vedlagte guide) for at finde den korrekte størrelse.

Der findes uridomer med klæbestrip og selvklæbende uridomer. På RHN anvendes selvklæbende uridomer.

Procedure

Afvaskning

Der anvendes rene medicinske engangshandsker under hele proceduren.

 • • Afvaskning med vand og sæbe bør foretages 1 gang i døgnet, eller ved synlig forurening.

 • • Afvask evt. med intim sæbe hvis der skiftes mere end 1 gang i døgnet.

 • • Undgå brug af creme eller pudder, da det kan nedsætte klæbeevnen på uridomet og derved formindske holdbarheden.

Påsætning

Ved mænd med lille eller tilbagetrukket penis, kan det være en fordel, at patienten ligger på siden, så penis falder frem.

Det er en god ide at klippe pubesbehåringen kort, så det sikrer at uridomet ikke er ubehageligt at fjerne.

 • • Fold evt. en skumgummivaskeklud på midten 2 gange. Klip et lille hul i midten, fold kluden ud og træk den ned over penis for at holde uridom og pubesbehåring adskilt. Kassér skumgummivaskekluden, når uridomet er på plads

 • • Forhuden trækkes kun tilbage så glans netop anes

 • • Hold 2 fingre på den farvede applikator. Derved holdes der fast på penis. Når uridomet sættes på, trækkes i papirstrippen. Rul forsigtigt i modsatte side af papirstrippen for at undgå at uridomet ruller skævt. Fjern derefter applikatoren

 • • Klem forsigtigt uridomet om penis for at sikre fastgørelsen. Der skal være mindst 1½ cm afstand mellem glans og enden af uridomet for at sikre fri vandladning.

 • • Tilslut herefter uridomet til urinpose

 • • For enden af uridomet er der en lille konnekter ring, der gør det nemt at skubbe uridomet på urinposens konnekter.

 • • Brugeren af uridomet bør være opmærksom på, at slangen på urinposen ikke knækker / kinker.

 • • Posen kan hænges på poseholder på siden af sengen.

 • • Efter påsætning bør penis kontrolleres med henblik på stase, tryk eller overfølsomhed.

 • • Vær opmærksom på slangens forløb for at undgå knæk/stræk/tryk og heraf manglende afløb.

 

Fjernelse

Ved fjernelse af uridom er det vigtigt, at der ikke trækkes i uridomet, men at det rulles af. Brug evt. lidt vand eller badeolie til at løsne klæbematerialet.

Uridom og urinpose kasseres minimum 1 gang i døgnet.

Der udføres nedre hygiejne med vand/ vand og pH neutral sæbe

Reference

Dansk Standard DS 2451-6:2012

Vejledning i brug af uridomer. Coloplast CC 0147 2011

NIR. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer. Forebyggelse af urinvejsinfektioner i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. CEI 1.2 udg. 2019