Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut pancreatitis

 

Formål

At sikre en optimal behandling af patienter der indlægges med akut pankreatitis.

 

Definition

Ved akut pankreatitis forstås en inflammation i pankreas, og en tre- dobling af s-amylase. Årsagen er sjældent mikroorganismer.

FAM = Fælles akutmodtagelsen.

 

Beskrivelse

Forekomst

25/100.000 pr år.

Ætiologi

 

Galdesten

40-50 %

 

Alkohol

25-30 %

 

ERCP

10 %

 

Øvrige
Hyperlipoæmi, hypercalcæmi, cancer, traume mm

10 %

 

 

Galdesten

Alkohol

ERCP

Øvrige

Hyperlipoæmi, hypercalcæmi, cancer, traume m.m.

I Akutmodtagelsen

Urin-stix

Type hvis den ikke foreligger

BAC-test

Væsketal

Infektionstal

Levertal

Se-amylase

Se-carbamid

B-glycose

I.v. adgang, evt. opsætning af i.v. væske Ringer

UL skanning af levergaldeveje, da 40-50% af pankreatitter er galdestensinducerede.

Evt. suppleres, afhængig af situationen med EKG: Alle patienter >50 år og alle patienter, hvor AMI eller anden hjertesygdom ikke kan udelukkes. I realiteten vil det sige de fleste voksne med akutte mavesmerter og/eller påvirket almentilstand.

På FAM sengeafdeling

Velkomstpjece udleveres for at reducere patientens og pårørendes angst og utryghed i den akutte fase, Skriftlig information følges op af mundtlig information.

Indlæggelsessamtale påbegyndes i det omfang tilstanden tillader. Skal være udført inden 24 timer.

Observation

Smerteanamnese scores på VAS skala og dokumenteres i sygeplejejournal.

TOKS scoring ifølge beslutningsalgoritme i PRI.

Saturation.

Vandladning – frekvens, farve, mængde.

Kvalme, opkastning, flatulens og afføring – frekvens, farve, mængde.

Hudens temperatur og farve.

Patientens bevidsthedsniveau.

Konference med kirurgisk forvagt/bagvagt

Upåvirkede patienter. Når der foreligger svar på blodprøver.

Peritoneale patienter: straks.

Diagnose stilles ved

Anamnese, klinisk undersøgelse, amylasestigning.

Ultralydskanning – er denne positiv for galdesten og stase – da videre med ERCP.

Sten/stase negativ da CT skanning.

Ved febrilia udføres undersøgelserne akut, ellers subakut.

Sværhedsgrad

Score system: der findes flere forskellige, for alle gælder at patienten scores dag 1 og dag 3

Stuegangslægen vil score hver dag ud fra følgende parametre

 

pO2 < 8.0kPa

1 point

leu > 15 x 10 9/l

1 point

s-Ca < 2 mmol/l

1 point

ALAT > 100 IU

1 point

LDH > 600 IU

1 point

b-glucose > 10 mmol/l

1 point

Carbamid > 16 mmol/l

1 point

s-albumin < 32 g/l

1 point

Hver parameter giver 1 point. Ved 3 point er der tale om svær sygdom

6 point er næsten 100 % dødeligt.

 

Behandling

Eneste kausal behandling er for galdestenspancreatit ERCP.

Ellers symptomatisk.

Væskebehandling

Diurese MÅLES og SKAL gennemsnitligt være mindst 100 ml i timen, dette sikre man med tilstrækkelig indgift med skiftevis Ringer/NaCl.

Det er ikke unormalt med 8- 10 l/døgn.

Der føres væskeregnskab.

Årsag: pancreasenzymer er vasoaktive stoffer, der forårsager at væsken diffunderer ud i vævet, uden at patienten bliver klinisk ødematøs

Smertebehandling

Førstevalg er inj. Morfin 2½ mg i.v (gentages efter 10 min. hvis ingen virkning)

Alternativt inj. Morfin 5-10 mg i.m p.n

Antibiotika

Årsag er ikke mikroorganismer, men sekundær infektion efter et par dage. Der foretages individuel vurdering.

Daglige blodprøver

Leukocytter og CRP.

Paraklinisk

Ovennævnte blodprøver, væsketal og infektionstal tages dagligt. Der vil blive lavet en labka profil.

Ernæring/smertebehandling ved svær pankreatit

Efter evne (Husk at pankreatit giver paralytisk ileus) evt. parenteral ernæring og ventrikelsonde ved opkastning/tarmparalyse.

Ved patienter med svær pankreatit skal der overvejes anlæggelse af nasojejunal sonde, placeret distalt for Treitz ligament og samtidig sug på ventrikelsonde. Der bør anlægges et torakalt epiduralkateter til smertebehandling.

Ved progression

Altså klinisk dårlig, stigende pancreatitparameter, gøres ny CT scan med iv. kontrast. Er der aftagende opladning af pancreas. Ved inficerede nekroser eller abscesser, skal patienten overflyttes til Ålborg med henblik på kirurgi.

Det rolige forløb

Klinger af over et par dage, blodprøver normaliseres, smerter aftager og patienten udskrives

Galdestens patienter behandles videre efter instruks for galdestenbehandling.

 

Referencer