Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Galdegangscancer (kolangiokarcinom)

Definition af begreber

Der henvises til SST kræftpakkeforløb.

 

Kolangiokarcinom er en sjælden sygdom i den vestlige verden, incidens 1/100.000 per år. Ses med øget hyppighed hos patienter med IBD og skleroserende cholangitis.

 

Typer

 1. 1. Intrahepatisk kolangiokarcinom.

 2. 2. Centralt eller perihilært kolangiokarcinom (Klatskintumor) (se figur).

 3. 3. Distalt kolangiokarcinom (ductus choledochus).

Diagnose

Verificering af diagnosen kolangiokarcinom er vanskelig. Diagnosen stilles ofte tentativt på en ERCP, som er foretaget på indikationen icterus. Yderligere undersøgelser vil indbefatte en eller flere flg. modaliteter:

 

 • • UL + FN

 • • MR + MRCP

 • • 3D-CT-angio

 • • PET-CT

 • • ERCP + biopsi og børsteskrab

 • • Spy-glass kolangioskopi med biopsi

 

Der henvises i øvrigt til kræftpakkeforløb for galdegangskræft https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/Pakkeforloeb-for-kraeft-i-galdegange.

 

Operabilitetsevaluering

 • • Alder

 • • Almentilstand

 • • Co-morbiditet

 • • Leverfunktion (cirrose)

 

Resektabilitetsvurdering

 • • Klatskintumor, type IV.

 • • Metastaser uden for ligamentum hepatoduodenale (dvs. såvel intra- som ekstrahepatisk).

 • • Klatskintumorer, type I-III med indvækst i vena portas hovedstamme, i arteria hepatica propria eller bilateralt i grene af portae eller arterien eller af bilaterale grene af arteria hepatica eller vena portae.

 

Endelig operabilitetsvurdering foretages på RH-MDT.

 

Operation

 • • Intrahepatisk cancer: Leverresektion.

 • • Klatskintumor: Galdegangsexcision + glandeldissektion af ligamentum hepatoduodenale, oftest kombineret med leverresektion (segment I, IV b og/eller V).

 • • Distal tumor: Whipple's operation.

Anden behandling

I visse tilfælde er der mulighed for:

 • • Stereotaktisk strålebehandling.

 

Det samme for Klatskintumor type 4 uden metastaser.

Hvis patienten er inoperabel eller tumor er ikke-resektabel, kan der baseret på evidens gives kemoterapi på Onkologisk Afdeling i Vejle, på Rigshospitalet og i Aarhus. Henvisning forudsætter histologisk cancer-verifikation, og at galdevejene er aflastede (ERCP eller PTC).

 

Behandlingen kan også tilbydes ved recidiv.

 

Klatskintumorer