Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PCI patienter i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Patienter der kommer til akut PCI (Percutan Coronar Intervension) = ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer.

 

Visiterede patienter

 • • Det præhospitale beredskab har konstateret symptomer der understøtter en blodprop i hjertet med debut indenfor de sidste 12 timer, samt ST elevationer i EKG’et. Efter konference og aftale med kardiologisk bagvagt køres kørsel A til Aalborg Universitetshospital til akut PCI behandling

 • • Egen læge konstaterer symptomer der understøtter en blodprop i hjertet med debut indenfor de sidste 12 timer, samt ST elevationer i EKG’et. Denne aftaler og planlægger akut PCI behandling med kardiologisk bagvagt, og rekvirer Falck kørsel A til Aalborg Universitetshospital.

 

Uvisiterede patienter der i Akutmodtagelsen diagnosticeres med symptomer der understøtter en blodprop i hjertet, samt ST elevationer i EKG’et.

 

Efter gældende instruks: Logistik vedr. transporterede STEMI (Region Nordjylland)

 

Definition af begreber

Kørsel A er Falcks ambulancekørsel med udrykning (blink og horn). Kørsel A anvendes ved sygdom eller tilskadekomst.

Telemetri: Elektronisk hjerteovervågning.

Oxymetri: bestemmelse af iltmætningen I blodet gennem sensor placeret på finger eller øre.

ST-elevation: Forandringer i et EKG som kan give mistanke om blodprop i hjertet.

Venflon/PVK: Lille plastiknål som man har liggende i en blodåre til medicin indgift.

EKG:  Hjertediagram.

PCI:  Percutan coronar intervension (ballon udvidelse af hjertets kranspulsårer).

 

Visiterede patienter til direkte PCI uden om Akutmodtagelsen

Hvis lokaler og personale er klar i card lab (rum 3 eller 5) til PCI, når patienten ankommer, kører patienten direkte op i røntgen afdelingen ved ankomst til Aalborg Universitetshospital.

Gældende instruks: Logistik vedr. transportede STEMI (Region Nordjylland)

Forløb

 • • Kardiologisk for- eller bagvagt melder patienten til sekretæren i akutmodtagelsen, tlf. 6 43 40

 • • Sekretæren opretter en indlæggelse på patienten.

 • • Falck melder til forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen på ”den røde telefon”, når patienten er 10 minutter fra Aalborg Universitetshospital.

 • • Sygeplejersken koder kardiologisk forvagt, kode 370.

 • • Kardiologisk forvagt henter indlæggelsespapirer hos akutmodtagelsens sekretær og tager imod Falck ved ambulanceindgangen.

 • • Kardiologisk forvagt følger patienten op til behandling i rum 3 eller 5 i røntgenafdelingen.

 • • Hvis kardiologisk forvagt ønsker det, kan han få akutmedicinbakken/hjertebakken med fra akutmodtagelsens medicinrum. Det er kardiologens opgave at få medicinbakken retur til akutmodtagelsen efter brug.

 

Visiterede patienter til PCI gennem akutmodtagelsen

Hvis lokale- eller personalesituation gør, at patienten ikke kan køre direkte til card lab, behandles patienten i akutmodtagelsen, indtil der er klar.

Forløb

Del 1:

 • • Kardiologisk for- eller bagvagt melder patienten til sekretæren i akutmodtagelsen, tlf. 6 43 40.

 • • Sekretæren opretter en indlæggelse på patienten.

 • • Kardiologisk forvagt giver forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen, tlf: 6 43 60, besked om, at der bliver brug for en stue til kommende patient.

 • • Falck melder til forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen på ”den røde telefon”, når patienten er 10 minutter fra Aalborg Universitetshospital.

 • • Sygeplejersken koder kardiologisk forvagt, kode 370.

 • • Sygeplejersken henter defibrillatoren på stue 2 i akutmodtagelsen til den aktuelle stue.

 • • Kardiologisk forvagt henter papirerne hos akutmodtagelsens sekretær.

 • • Sygeplejersken beder sekretæren om elektronisk at flytte patienten til akutmodtagelsen, så der kan udføres dokumentation af forløbet.

 • • Sygeplejersken bestiller uopsættelig EKG og AKS1-standart på patienten (obs. hvis patienten har en blodtype i forvejen slettes denne).

 • • Sygeplejersken opretter en opgave til bioanalytikeren i Columna Opgave System, markeret ”livstruende”.

 • • Hvis meldingen lyder på, at der er kort tid til de er klar i card lab forbliver patienten på Falcks båre. Patienten beholder Falcks overvågningsudstyr på og når de er klar i rummet, kører Falck patienten videre til undersøgelsen.

 • • Hvis meldingen lyder på, at der er længere tid til de er klar til at udføre undersøgelsen flyttes patienten i seng monitoreres (telemetri, oxymetri og BT) og vitale parametre dokumenteres i EPJ.

Del 2:

 • • Sygeplejersken dokumenterer sin pleje og behandling i EPJ samt givet medicin under fanen Medicin. Minimum: triage og akut sygeplejestatus, sygeplejeanamnese, socialt og arbejdsevne samt patientidentifikation.

 • • Der anlægges PVK.

 • • Patienten klædes om i frakturskjorte og andet hospitalstøj.

 • • Sygeplejersken yder omsorg for patienten og dennes pårørende og forsøger at skabe en rolig stemning på stuen.

 • • Sygeplejersken sørger for, at patienten er koblet til defibrillatoren, og at hjertebakken, patientens papirer og ejendele følger med patienten. Det er kardiologisk læges ansvar, at få medicinbakken og defibrillator tilbage til akutmodtagelsen efter brug.

 • • Når der er klar i røntgen, bliver der ringet til akutmodtagelsen og sygeplejersken laver en opgave til portørerne i Columna Opgave System, markeret ”livstruende”.

 • • Kardiologisk forvagt følger med patienten til card lab.

 

Forløb ved opdagede/udviklede ST elevationer efter ankomst til Akutmodtagelsen

 • • Når det er verificeret af læge, at patienten har ST elevationer i EKG tager lægen kontakt til kardiologisk forvagt, kode 370, og denne kommer og overtaget forløbet omkring patienten.

 • • Sygeplejersken anlægger PVK og påsætter overvågningsudstyr på patienten, hvis han ikke har dette i forvejen.

 • • Sygeplejersken meddeler sekretæren at der skal laves PCI papirer.

 • • Sygeplejersken bestiller AKS-1 standart (obs slet blodtype, hvis patienten har en i forvejen)

 • • Sygeplejersken opretter en opgave i Columna Opgave System til bioanalytikeren, markeret ”livstruende”.

 • • Sygeplejersken henter defibrillatoren fra stue 2 til stuen.

 

Herefter følges ovenstående punkter i Del 2.

 

Efter behandlingen

Det er sygeplejerskens opgave at få sat defibrillatoren korrekt på plads til opladning, når portøren returnerer den til Akutmodtagelsen

Sygeplejersken er ansvarlig for at akutbakken/hjertebakken kommer på plads i medicinrummet når kardiologisk forvagt returnerer den til Akutmodtagelsen.

 

Formål

At patienten får et roligt, kompetent og optimalt pleje- og behandlingsforløb

At sygeplejersken kender sine opgaver i forbindelse med PCI behandling af patienten.

 

 

Referencer

https://nbv.cardio.dk/aks

https://pri.rn.dk/Sider/17117.aspx

Logistik vedr. transportede STEMI (Region Nordjylland)