Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alkohol og tobak, børn og unge, indlagte og ambulante patienter

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Klinisk personale, som er involveret i udredning og behandling af børn og unge under indlæggelse (både dag- og døgnbehandling) og ambulant behandling i Klinik Børn og Unge.

Instruksen omfatter:

 

  • • Børn 0 – 15 år

  • • Unge i alderen 16 – 17 år

  • • Alle indlagte og ambulante børn og unge i Klinik Børn og Unge som ryger og/eller har et alkoholforbrug.

 

Beskrivelse

Alle patienter der oplyser at have et tobaks- eller alkoholforbrug uanset omfanget af forbrug, udfylder sammen med kontaktperson/andet personale et tobaksskema/alkoholskema (se bilag til instruks).  Samtalen tilrettelægges i forhold til den enkelte patient og dennes problematikker på sundhedsområdet, og foregår ud fra en interesse i – og forståelse for patientens situation.

På et hvilket som helst tidspunkt i patientens forløb skal patientens eget ønske om ophør/nedsættelse af forbrug medføre, at der lægges en plan for dette. Pårørendes inddragelse medovervejes, hvis patienten ønsker dette.

Sundhedsfremmesamtaler og interventioner dokumenteres på KRAM registreringsark og beskrives i epikriser samt andet skriftlig kommunikation til praktiserende læger og kommuner.

 

Tidsfrister:

Samtaler om rygevaner/alkoholvaner (se samtaleskemaer i bilag) afholdes indenfor 1 uge efter indlæggelse eller senest ved 4. kontakt for ambulante. Desuden oplyses patienten om betydningen af at undgå alkohol/rygning relateret til aktuelle sygdom, prognose og det fysiske helbred generelt.

 

Ansvar og opgavefordeling/Ansvar og organisation

Klinikledelsen og ledelsen i ambulatorier og Dag- og Sengeafsnit BU1 er ansvarlige for implementering af vejledningen.

Det enkelte ambulatorium/Dag- og sengeafsnit BU1 skal lokalt beslutte, hvem der udfører sundhedsfremmesamtale mv., og hvem der har ansvar for opfølgning.

 

Definition af begreber

Højrisikoforbrug af alkohol:  

Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol

Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.

 

Højrisikoforbrug af tobak:

Da børn/unge tåler rygning dårligere end voksne og fordi risikoen for at blive syg af rygning er større jo tidligere man begynder, anbefales børn/unge at undgå både daglig rygning, festrygning, vandpiberygning mv.

 

Sundhedsfremmende samtale:

En sundhedsfremmende samtale har til formål at informere, støtte og motivere den enkelte patient til at ændre den sundhedsmæssige risikoadfærd.

 

Formål

 

Patienter med et forbrug af alkohol og/eller rygning, tilbydes en dokumenteret sundhedsfremme samtale ved anvendelse af de tilhørende bilag: Samtale og rådgivning om alkoholvaner/rygevaner 

 

Alle patienter, der ryger eller drikker alkohol, informeres om de sundhedsmæssige risici ved forbruget samt fordele ved rygeophør og ophør af forbrug af alkohol

 

Patienter der ønsker hjælp til reduktion eller ophør af alkohol/rygning vejledes om relevant tilbud internt og/eller eksternt.

 

Information om indsatser vedrørende rygning/alkohol for den enkelte patient videregives og dokumenteres med henblik på, at tiltagene kan følges op i Psykiatrien, primær sektor o.a. når relevant.

 

Referencer

Tobak/rygning:

www.liv.dk

www.cancer.dk

www.xhale.dk

Tal og fakta om unge og rygning: http://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/boern+unge+rygning/fakta/tal+unge+rygning.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bC61A154C-AE5E-4379-B4B9-8BF009769283%7d&NRORIGINALURL=%2ffagfolk%2fforebyggelse%2fboern%2bunge%2brygning%2ffakta%2f&NRCACHEHINT=Guest

 

Alkohol:

Alkohol- børn og unge: http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Boern%20og%20unge.aspx

www.altomalkohol.dk

 

Hvad gør du hvis børn og unges alkoholvaner undrer dig:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2006/hvad-goer-du-hvis-boern-og-unges-alkoholvaner-undrer-dig---til-dig-der-omgaas-boern-og-unge